Romantiek: wat wordter bij dit begrip gedacht? Centraal staat het probleem van de invulling van het begrip Romantiek. Aandacht wordt besteed aan de gangbare opvattingen van de Romantiek als reactie op de Verlichting en de problemen die deze definitie met zich meebrengt.
Daarnaast wordt aangegeven hoe het begrip per land verschillend wordt opgevat: Duitse romantiek is iets anders dan Franse of Engelse. Gepoogd wordt om aan de hand van de overeenkomsten toch tot een werkbare invulling van het begrip te komen.