Welkom bij de recensiebank van het Historisch Platform

Hier vindt u recensies van boeken die met geschiedenis te maken hebben of anderszins uit geschiedkundig oogpunt interessant zijn. Onze belangrijkste contribuant is de recensieclub van J.M. (Marietje) van Winter.

Bij iedere recensie in de lijst "Nieuwe Recensies" staat onderaan wanneer deze is toegevoegd. (jaar-maand-dag)

Verslag van de recensieclub over het jaar 2011 [.pdf]

Per Categorie / Tijdvak

Nieuwe Recensies

Chris Buskes en Herman Simissen (red.) ( redactie ) Analytische filosofie -Een inleiding Nijmegen 2015 , Vantilt , 317 pp.
ISBN 978-94-6004-190-7 € 29,50.
Jeroen Bouterse 2015-08-14
Marijke Huisman Verhalen van vrijheid -Autobiografieën van slaven in transnationaal perspectiefm 1789 - 2013 Hilversum 2015 , Verloren , 256 pp.
ISBN 978-90-8704-509-8 € 25,-.
Tessa Nagel M.A. 2015-08-11
Jaarboek Virtus nr. 20, 2013 -Jaarboek voor Adelsgeschiedenis Hilversum 2014 , Verloren , 280 pp.
ISBN 978-90-8704-482-4 € 25,-.
Drs. Martha Catania-Peters 2015-08-11
Jaarboek Virtus jrg. 21, 2014 -Jaarboek voor Adelsgeschiedenis Hilversum 2014 , Verloren , 280 pp.
ISBN 978-90-8704-520-3 € 25,-.
Drs. M.G. Koelewijn 2015-08-11
Hans Schippers De Westerweelgroep en de Palestinapioniers -Non-conformistisch verzet in de tweede wereldoorlog Hilversum 2015 , Verloren , 252 pp.
ISBN 978-90-8704-497-8 € 25,-.
Drs.Paul Hendriks 2015-08-11
Eddy Frederickx en Toon Van Hal Johannes Goropius Becanus (1519-1573) -Brabants arts en taalfanaat Hilversum 2015 , Verloren , 336 pp.
ISBN 978-90-8704-426-8 € € 29,-.
Drs. Gert Jan Grinwis 2015-07-14
Jan Peter Schouten Hij preekte, hij leerde altoos -Predikantenportretten uit vijf eeuwen Hilversum 2015 , Verloren , 280 pp.
ISBN 978-90-8704-511-1 € 29,-.
Eveline van der Hulst 2015-06-18
Eveline Buchheim, Ralf Futselaar (red.) ( redactie ) Under Fire -Women and World War II Hilversum 2014 , Verloren , 192 pp.
ISBN 978-90-8704-475-6 € 20,-.
Drs. Paul Visser 2015-06-18
Hans Bots, Jan Schillings De heimelijke echtgenote van Lodewijk XIV -Madame de Maintenon (1635 - 1719) Nijmegen 2015 , Vantilt , 244 pp.
ISBN 978-94-6004-201-0 € 19,95.
Drs. M.G. Koelewijn 2015-06-10
Alston W. Purvis, Erik Somers, René Kok, Gerard Groeneveld Goed Fout -Grafische vormgeving in Nederland 1940 - 1945 Nijmegen 2015 , Vantilt , 256 pp.
ISBN 978-94-6004-213-3 € 24,95.
Drs.Paul Hendriks 2015-06-09
Hans-Georg Gadamer ( vertaald door Mark Wildschut ) Waarheid en methode -Hoofdlijnen van een filosofische hermeneutiek Nijmegen 2014 , Vantilt , 518 pp.
ISBN 978-94-6004-164-8 € 34,50.
Jeroen Bouterse 2015-06-09
Vibeke Roeper en Remmelt Daalder ( gekozen, hertaald en ingeleid door ) Gerard Brandt -Het leven van Michiel de Ruyter Amsterdam 2915 , Rainbow, Athenaeum – Polak & Van Gennep, 251 pp.
ISBN 978-90-4171-151-9 € 8,-.
Han C. Vrielink 2015-04-16
Carla van Wamelen Family life onder de VOC -Een handelscompagnie in huwelijks- en gezinszaken Hilversum 2014 , Verloren , 592 pp.
ISBN 978-90-8704-494-7 € 49,-.
Drs.Paul Hendriks 2015-04-16
Saskia de Bodt ( redactie ) De Verbeelders -Nederlandse boekillustratie in de twintigste eeuw Nijmegen 2014 , Vantilt , 328 pp.
ISBN 978-94-6004-187-7 € 35,-.
Drs. M.G. Koelewijn 2015-04-16