Welkom bij de recensiebank van het Historisch Platform

Hier vindt u recensies van boeken die met geschiedenis te maken hebben of anderszins uit geschiedkundig oogpunt interessant zijn. Onze belangrijkste contribuant is de recensieclub van J.M. (Marietje) van Winter.

Bij iedere recensie in de lijst "Nieuwe Recensies" staat onderaan wanneer deze is toegevoegd. (jaar-maand-dag)

Verslag van de recensieclub over het jaar 2011 [.pdf]

Per Categorie / Tijdvak

Nieuwe Recensies

Laurien Hansma Oranje driften -Orangisme in de Nederlandse politieke cultuur 1780-1813 Hilversum 2018 , Verloren , 237 pp.
ISBN 978-90-8704-769-5 € 25,-.
Jeroen Bouterse PhD 2019-10-15
Gerard Groeneveld Hitlers jongste hoop -Nazipropaganda voor de jeugd Nijmegen 2019 , Vantilt , 320 pp.
ISBN 978-94-6004-419-9 € 29,95.
Tom Duurland M,A, 2019-10-14
Mineke Bosch Strijd! -De vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland, 1882-1922 Hilversum 2019 , Verloren , 390 pp.
ISBN 978-90-8704-774-0 € 35,00.
Tessa Nagel M.A. 2019-10-14
Harry A. Poeze Dominee Jac. Jonker -Job Sytzen en de soldaat in Indië Hilversum 2019 , Verloren , 119 pp.
ISBN 978-90-8704-676-2 € 15,-.
Jeroen Bouterse PhD 2019-10-14
Jacques Baartmans Pieter van Schelle (1749 - 1792) -veelzijdig en verlicht Hilversum 2019 , Verloren , 228 pp.
ISBN 978-90-8704-777-3 € 19,-.
Drs. Marieke Bos 2019-07-25
Pieter Huistra Bouwmeesters, zedenmeesters. -Geschiedbeoefening in Nederland tussen 1830 en 1870 Nijmegen 2019 , Vantilt , 344 pp.
ISBN 978-94-6004--380-2 € 24,50.
Aron de Vries 2019-07-21
Marijke van der Wal Koopmanszoon Michiel Heusch op Italiëreis -Brieven van het thuisfront (1664 - 1665) Hilversum 2019 , Verloren , 252 pp.
ISBN 978-90-8704-775-7 € 29,-.
Drs. Martha Catania-Peters 2019-07-21
Wim van Schail In de maat en uitde pas -Utrechtse dorpsbesturen 1780 - 1813 Hilversum 2019 , Verloren , 288 pp.
ISBN 978-90-8704-765-8 € 29,-.
Tessa Nagel M.A. 2019-07-21
Hanneke Ronnes en anderen (red,) ( redactie ) Virtus -Jaarboek voor adelsgeschiedenis, 25/2018 Hilversum 2018 , Verloren , 235 pp.
ISBN 978-90-8704-787-0 € 25,-.
Drs.Paul Hendriks 2019-05-21
Femke Knoop Hirsch en Cie Amsterdam (1882-1976) -Haute Couture op het Leidseplein Hilversum 2018 , Verloren , 344 pp.
ISBN 978-90-8704-728-3 € 25,-.
Drs.Paul Hendriks 2019-05-19
Rolf Hage Eer tegen eer -Een cultuurhistorische studie van schaking tijdens de Republiek, 1580-1795 Hilversum 2019 , Verloren , 280 pp.
ISBN 978-90-8704-766-5 € 29,-.
Drs. Martha Catania-Peters 2019-05-19
Alois van Doornmalen De Herlaars in het Midden-Nederlands rivierengebied, ca. 1075-ca. 1400 -- Hilversum 2019 , Verloren , 439 pp.
ISBN 978-90-8704-727-6 € 39,-.
Aron de Vries 2019-05-19
Karin Lurvink en Jeannette Kamp )red.) ( Holland Historisch Tijdschrift 50 (2018) nr. 2, pp. 97-147 ) Holland-Amerika -- Hilversum 2018 , Verloren , 50 pp.
ISBN 978-90-7040-376-8 € 10,-.
Saskia Wubbolts-de Boer 2019-03-23
Hans Ramsoedh Surinaams onbehagen -Een sociale en politieke geschiedenis van Suriname 1865-2015 Hilversum 2018 , Verloren , 368 pp.
ISBN 978-90-8704-748-1 € 29,-.
Tessa Nagel M.A. 2019-03-23
Wilfrie Uitterhoeve De zaak Oldenbarnevelt -Val. proces en executie Nijmegen 2019 , Vantilt , 208 pp.
ISBN 978-94-6004-411-3 € 23,50.
Han C. Vrielink 2019-03-23