Welkom bij de recensiebank van het Historisch Platform

Hier vindt u recensies van boeken die met geschiedenis te maken hebben of anderszins uit geschiedkundig oogpunt interessant zijn. Onze belangrijkste contribuant is de recensieclub van J.M. (Marietje) van Winter.

Bij iedere recensie in de lijst "Nieuwe Recensies" staat onderaan wanneer deze is toegevoegd. (jaar-maand-dag)

Verslag van de recensieclub over het jaar 2011 [.pdf]

Per Categorie / Tijdvak

Nieuwe Recensies

Barbara Kooij Spaanse ooggetuigen over het beleg van Haarlem (1572 - 1573) -- Hilversum 2018 , Verloren , 334 pp.
ISBN 978-90-8704-746-7 € 29,-.
Han C. Vrielink 2019-01-30
Mirjam van Veen, redactie ( Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring ) Doopsgezinde Bijdragen -Nieuwe reeks, nummer 44 (2018) Amsterdam / Hilversum 2018 , Verloren , 176 pp.
ISBN 978-90-8704-738-2 € 40,-.
Jeroen Bouterse 2019-01-30
J.M.van Winter Verslag van de Recensieclub over het jaar 2018 -- Utrecht 2018 , 1 pp.
ISBN - € € 0,0.
J.M. (Marietje) van Winter 2018-12-30
S.Groenveld Facetten van de Tachtigjarige Oorlog -Twaalf artikelen over de periode 1559 - 1652 Hilversum 2018 , Verloren , 400 pp.
ISBN 978-90-8704-726-9 € 35,-.
Han C. Vrielink 2018-11-14
Fernando Martinez Luna Een ondraaglijk juk -Nederlandse beeldvorming van Spanje en de Spanjaarden ten tijde van de Opstand 1566-1609 Hilversum 2018 , Verloren , 207 pp.
ISBN 978-90-8704-673-6 € 25,-.
Drs. Martha Catania-Peters 2018-11-14
Pieter Broertjes, Margot Kistemaker ( samenstellers ) Opdat wij niet vergeten. -Verhalen van 25 verzetshelden van Hilversum Hilversum 2018 , Verloren , 59 pp.
ISBN 978-90-8704-729-0 € 7,50.
Drs. Martha Catania-Peters 2018-11-14
Ad van der Zee ( Middeleeuwse Studies en Bronnen CLXIX ) De Wendische oorlog -Holland, Amsterdam en de Hanze in de vijftiende eeuw Hilversum 2018 , Verloren , 255 pp.
ISBN 978-90-8704-713-9 € 25,0.
Drs.Paul Schiereck- Hendriks 2018-11-14
Peter Bak Een oord van bang wachten. -Kamp Haaren 1941 - 1944 Hilversum 2018 , Verloren , 302 pp.
ISBN 978-90-8704-718-4 € 29,-.
Drs.Paul Hendriks 2018-11-14
Peter Bak ( Reeks Zuidelijk Historisch Contact ) Een oord van bang wachten -Kamp Haaren 1941 - 1944 Hilversum 2018 , Verloren , 302 pp.
ISBN 978-90-8704-718-4 € 29,-.
Drs.Paul Hendriks 2018-09-17
Hans Bots De Republiek der Letteren -De Europese intellectuele wereld 1500 - 1760 Nijmegen 2018 , Vantilt , 224 pp.
ISBN 978-94-6004-372-7 € 24,50.
Jeroen Bouterse 2018-09-12
Conrad Gietman e.a. ( redactie ) Huis en Habitus -Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen Hilversum 2017 , Verloren , 487 pp.
ISBN 978-90-8704-666-8 € 35,-.
Tom Duurland M,A, 2018-08-07
Lia van Zalinge-Spooren Gemeint en Gemeenschap -Jaargeboden in Peelland, circa 1300 - 1795 Hilversum 2018 , Verloren , 455 pp.
ISBN 978-90-8704-704-7 € 39,-.
Drs. Martha Catania-Peters 2018-07-15
Dick de Mildt Straatgenoten -Een drieluik over de maat der dingen Hilversum 2018 , Verloren , 167 pp.
ISBN 978-90-8704-711-5 € 19,-.
Drs.Paul Schiereck- Hendriks 2018-07-15
Jan de Bas Kom maar binnen! -Zwarte Piet in spotprenten 1871-2017 Hilversum 2017 , Verloren , 204 pp.
ISBN 978-90-8704-682-8 € 27,-.
Saskia Wubbolts-de Boer 2018-07-15