Welkom bij de recensiebank van het Historisch Platform

Hier vindt u recensies van boeken die met geschiedenis te maken hebben of anderszins uit geschiedkundig oogpunt interessant zijn. Onze belangrijkste contribuant is de recensieclub van J.M. (Marietje) van Winter.

Bij iedere recensie in de lijst "Nieuwe Recensies" staat onderaan wanneer deze is toegevoegd. (jaar-maand-dag)

Verslag van de recensieclub over het jaar 2011 [.pdf]

Per Categorie / Tijdvak

Nieuwe Recensies

Wessel Krul en anderen ( redactie ) Wel en onwel -Het lichaam in de negentiende eeuw Hilversum 2015 , Verloren , 144 pp.
ISBN 978-90-8704-552-4 € 15,-.
Han C. Vrielink 2016-05-21
Jan Timmermans Wonen als arbeider in een textielstad -Arbeidershuisvesting in Tilburg 1870 - 1938 Hilversum 2015 , Verloren , 344 pp.
ISBN 978-90-8704-551-7 € 35,-.
Drs. Marieke Bos 2016-05-21
Chris Quispel De geschiedenis van het antisemitisme in West-Europa -- Hilversum 2015 , Verloren , 336 pp.
ISBN 978-90-8704-549-4 € 32,-.
Drs.Paul Hendriks 2016-05-21
Martijn Lak Tot elkaar veroordeeld -De Nederlands-Duitse betrekkingen tussen 1945 - 1957 Hilversum 2015 , Verloren , 292 pp.
ISBN 978-90-8704-547-0 € 32,-.
Tessa Nagel M.A. 2016-05-21
Peter Rietbergen Clio's stiefzusters -Verledenverbeeldingen voorbij de geschiedwetenschap Nijmegen 2015 , Vantilt , 359 pp.
ISBN 978-94-6004-247-8 € 19,95.
Drs. Martha Catania-Peters 2016-05-21
Wim Cöp Het spel van de macht -De familie Van Broechoven en de politieke en economische elite in ’s-Hertogenbosch tussen 1579 en 1629 Hilversum en Tilburg 2015 , Verloren , Zuidelijk Historisch Contact, 344 pp.
ISBN 978-90-8704-464-0 € 39,-.
Eveline van der Hulst 2016-03-03
Taco Hermans ( redactie: Fred Vogelzang ) Woontorens in Nederland -Bouwhistorische gids voor middeleeuwse woontorens Wijk bij Duurstede 2015 , NKS Kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats, 240 pp.
ISBN 978-90-7420-504-7 € 14,95.
Drs. Martha Catania-Peters 2016-03-03
Christianne Smit De Volksverheffers -Sociaal hervormers in Nederland en de wereld 1870-1914 Hilversum 2015 , Verloren , 444 pp.
ISBN 978-90-8704-546-3 € 39,-.
Tessa Nagel M.A. 2016-03-03
Fenneke Sysling De onmeetbare mens -Schedels, ras en wetenschap in Nederlands-Indië Nijmegen 2015 , Vantilt , 192 pp.
ISBN 978-94-6004-219-5 € 19,95.
Drs.Paul Hendriks 2016-03-03
Johanna Maria van Winter Verslag van de Recensieclub over het jaar 2015 -- Utrecht 2016 , 2 pp.
ISBN - € -.
J.M. (Marietje) van Winter 2016-01-20
W.R.Hugenholtz (ed.) ( ingeleid en bezorgd door ) Een buitenbezittingse radja -Herinneringen van W.J.M.Michielsen 1844 - 1926 Hilversum 2015 , Verloren , 322 pp.
ISBN 978-90-8704-508-1 € 29,-.
Sanne . Bücking M.A. 2016-01-18
Louis Ph.Sloos Onze slag bij Waterloo -De beleving van de overwinning op Napoleon in Nederland Nijmegen 2015 , Vantilt , 303 pp.
ISBN 978-94-6004-208-9 € 34,50.
Saskia Wubbolts-de Boer 2016-01-04