Wat deden mensen met huwelijksproblemen in een tijd dat scheiden nog veel juridische obstakels kende? Slechts bewezen overspel of kwaadwillige verlating waren gronden waarop een huwelijk ontbonden kon worden. In deze inleiding zal aan de hand van treffende voorbeelden ingegaan worden op de diverse mogelijkheden die mensen in de achttiende eeuw wel hadden om een einde aan hun samenleving te maken of die voor een tijdje op te schorten. Een belangrijke vraag zal zijn hoe mensen de ruimte gebruikten, die de wet hun bood. Soms heel herkenbaar, maar ook veel minder voor de hand liggende oplossingen zullen de revue passeren.