De mystieke weg is van alle tijden en van alle culturen. In de Europese Christelijke traditie heeft zij specifieke vormen aangenomen. In de antieke oudheid was de inwijdingsweg vaak verbonden aan gnostiek en neo-platonisme. In de Middeleeuwen was zij puur christelijk, gericht op de unio mystica met God. In de moderne tijd gaat het meer in het algemeen om de eenwording met het goddelijke of geestelijke. Dag Hammersxkjöld en Rudolf Steiner zijn daarvan vertegenwoordigers. Een overzicht van de westerse mystiek door de eeuwen heen.