Restauratie, reconstructie, renovatie, transformatie.

Wat is het verschil tussen bovenstaande begrippen en wanneer en op welke grond gaat men tot een ervan over?