Er wordt inzicht verschaft in het lezen van historische tuinontwerpen. Wat betekent wat op een ontwerp? Maar ook in welk plantmateriaal wordt het ontwerp vertaald? Wat betekent een slingerende lijn op een ontwerp? Een slangemuur. En waarmee beplant men dan een slangemuur?