Kort overzicht van de slag bij Thermopylae, met illustraties

Uitgebreid geïllustreerd overzicht van de slag bij Thermopylae

Engelstalig overzicht van de belangrijkste veldslagen van de Perzische oorlogen

Engelstalig overzicht van de Perzische oorlogen

Thermopylae en het verraad van Ephialtes

Verslag van de slag bij Thermopylae aan de hand van Herodotus

Herodotus over Thermopylae, ingekorte weergave en voorzien van commentaar

Uitgebreide informatie over de slag bij Thermopylae, kaarten, bronnen, geografie van het slagveld (met foto's)

Thermopylae vanuit Spartaans oogpunt

Salamis

Uitgebreide geanoteerde analyse van de slag bij Salamis

Overzichtelijke beschrijving van de slag bij Salamis, inclusief vlootonderdelen

Welke boten werden er hoe gebruikt tijdens de slag bij Salamis?

Plaatje van een Atheense trireme t.t. van de slag bij Salamis

Kort geïllustrreerd overzicht van de slag bij Salamis

Kort overzicht van de zeeslag bij Salamis met kaartjes van de posities van de Griekse en de Perzische vloten I

Kort overzicht van de zeeslag bij Salamis met kaartjes van de posities van de Griekse en de Perzische vloten II

Aeschylus over de slag bij Salamis

Herodotus over de slag bij Salamis

Uitgebreide analyse van de slag bij Salamis met schatting over aantal betrokken soldaten en veel aandacht voor Cyprus?

Kitsos' verslag van de slag bij Salamis, met extra aandacht voor Amenias, een Atheense zeeman

De slag bij Salamis vanuit Atheens oogpunt

Artikel 'The “Wooden Wall” Again*', J.A.S. Evans (U. of British Columbia)