Oudheid - Niet Westerse geschiedenis

Afrika

Amerika

De olmecen, 1200 bc - 600 ad; geschiedenis van het volk van de Olmecen in Mexico (Meso-Amerika); veel illustraties van kunstvoorwerpen, kaart

Cradle of Chocolate? Artikel in Cornell News, over archeologische opgraving in Honduras in een dorp dat tussen 2000 ad en 1000 bc steeds bewoond is gebleven. Waarschijnlijk vanwege de goede cacaobonen hier, wat leidde tot een boeiende cacao-cultuur.

The sport of life and death : the Mesoamerican ballgame. Mooie site over het balspel dat in Mesoamerika gespeeld werd door Maya’s, Aztecen en andere mesoamerikaanse volkeren. Het spel werd uitgevonden rond 1500 v. Chr. en gespeeld tot de Europese kolonisatie. De site is zeer interactief met een kaart en een tijdbalk waarop onderwerpen kunnen worden aangeklikt

Egypte

Atlas van het oude Egypte

Centre for Computer-aided Egyptological Reaearch te Utrecht. Het centrum heeft een pioniersrol in de ontwikkeling en toepassing van informatie- en communicatietechnologie in de Egyptologie.

Duke papyrus archives biedt elektronische toegang tot, informatie over en afbeeldingen van 1375 papiry uit Egypte van de 4e eeuw BC tot de 7e eeuw AD.

The Upuaut Project: rapportage van Rudolp Gautenbrink over het onderzoek naar de zgn. luchtschachten in de pyramide van Cheops, met behulp van Upuaut robots uitgerust met videocamera’s

The virtual mummy het uitpakken van een Egyptische mummie met behulp van de computer, virtuele tentoonstelling

Mesopotamië - Diversen

Archimedia project: arcitectuur in het Midden-Oosten in de klassieke oudheid: pyramides, paleizen etc.

Babylon in 580 BC

Bysmia or the lost city of Adab door E.J. Banks, 1912,
ingescand boek

Deh Luran archeological project, zuid-westen van Iran

Mesopotamië overzicht

Mesopotamie. Flitsende site van het British Museum over de geschiedenis van Mespotamie, met info over Assyrie, Babylonie en Sumerie. Veel archeologische informatie, foto’s van objecten en citaten uit bronnenmateriaal. De site richt zich op scholieren.

Reizen van Paulus door Turkije en Syrie

State Archives of Assyria Cuneiform Texts (SAACT)
Info over facsimile uitgaven van teksten uit de bibliotheek van koning Assurbanipal

Semiramis, legendary mysterious great queen of Assyria
Aardig verhaal over de Assyrische koningin Sammuramat en de legende die zich over haar vormde

Treaties and legal contacts from the Ancient Near East

Geschiedenis van Jerusalem

Bronnen

Feniciers

geschiedenis van Carthago, met schilderijen van Turner

Dagboek van de Fenicische generaal Hanno, van zijn reis langs de
West-Afrikaanse kust in de 6e eeuw BC.

Perzië

Archaemenidische koninklijke inscripties
bronnen voor de Perzische beschaving tussen 550 en 330 BC. De teksten kunnen bekeken worden in Akkadisch, Elamitisch en Oud-Perzisch, met Engelse vertaling en uitleg van de context.

Sumerië

Teksten in het Sumerisch

Sumerian mythology; over het pantheon en de cosmologie van de Sumeriers, die leefden in wat nu zuidelijk Irak is tussen 5000 en 2000 voor Christus. Alle belangrijke goden en legendarische figuren komen aan bod, met uitgebreide bibliografie.

Azie

Historische architectuur van Azie; India, Nepal, Pakistan, China, Thailand, Korea, Afghanistan, vooral foto’s, af en toe plattegronden. Uitleg summier.

India