Oudheid - Europa

Exploring Ancient World Cultures

Interactive Ancient Mediterrenean; kaarten van het Griekse en Romeinse rijk

Site van de opleiding Oude Geschiedenis aan de RUL.
Onderzoekssites ingedeeld in onder andere regio’s en deelgebieden.

The fall of the Roman Republic; essay

History of the Barbarians. Site gewijdt aan de geschiedenis van de Kelten, Germanen, Teutonen, Noren, Franken, Saksen, Visigothen, Ostrogothen en andere volkeren die door de romeinen onder de noemer ‘Barbaren’ werden geschaard. Het historische deel zit goed in elkaar en geeft info met behulp van teksten, illustraties, kaarten en bibliografie. De site heeft echter ook secties met fantasy art en computerspellen met barbaren in de hoofdrol.

Kleding van de Kelten

geschiedenis van Atlantis

Griekenland 

Athene

De Atheense democratie

artikel 'Athenian Democracy: Neither Radical, Extreme, Nor Moderate', Barry S. Strauss (Cornell University)

Griekse oudheid sites

Klassieke Oudheid links pagina van de Universiteit van Cambridge

Macedonië

Overzicht geschiedenis van archaisch en klassiek Griekenland

Peloponnesische Oorlog

Sparta

Artikel 'Theopompus, Lysander and the Spartan Empire', I.A.F. Bruce
 

Griekenmenu

Ancient Corinth; verslag van de opgravingen bij Corinthie, in de noordoostelijke hoek van de Griekse Peloponnesus. De opgravingen waren geconcentreerd rond de Apolletempel, daterend uit het midden van de 6e eeuw v. Chr. Er zijn delen van de stad blootgelegd die dateren vanaf de vroege Neolithische periode.

Italië

Etruscologie-site van de RUL

Griekse en Phoenicische cultuur in Selinunte, Sicilie

Alles over de Etrusken

Geschiedenis van de Etrusken in Tuscia

Rome

Ammianus Marcellinus - De slag bij Adrianopolis 378 n.c.

Ammianus Marcellinus - Historieën, XIV.16: Rijkdom in Rome, c. 400 n.c.

Chronologie van de Romeinse geschiedenis

Het Romeinse Rijk - Algemeen

The Roman Empire Speelse, Engelstalige site over het Romeinse Rijk voor scholieren. Met kinderhoekje!

Digitale bewerking van de Forma Urbis Romae, fragmenten van een marmeren plattegrond van Rome, gemaakt rond 203 - 211 nC.

Biografie van Caesar (13 Juli 100 - 15 Maart 44 v.c.)

Caesar in Egypte

De Gallische Oorlog door Julius Caesar - Het boek De Gallische Oorlog in het Engels vertaald online

Conimbridga: een Romeins stadje in Portugal, met tour langs de opgravingen

Via Romanae; over de Romeinse wegen in Europa. Met kaarten, foto’s en vrij korte teksten.

Groot Brittannie

Archaeology And Ancient History – Romans, een BBC History website over de

sporen van het Romeinse Rijk in Grot Brittannie, op het gebid van taal, cultuur e

n landschape. Teksen van o.a.Dr Mike Ibeji over de carrieres van Romeinse soldaten, van Lindsay Allason-Jones over Romiens-Britse vrouwen en Adam Hart Davis over wat de Romeinense innovaties betekend hebben voor Groot Brittannie. Ook multimediale bronnen, o.a. gallery of images van de muur van Hadrianus en Romeinse mozaieken, een hoorspel over de opstand van Boudica en een driediemensionale reconstructie van een fort op de muur van Hadrianus daterend uit derde eeuw.

Battles fought in England, Scotland and Wales. Chronologische tijdbalk van alle oorlogen die 55 v.Chr. en 1944 in Groot Britannie hebben plaatsgevonden. Op de lijst staan het jaar, plaats en een summiere omschrijving.

Buster Ancient Farm; landbouw in de Engelse IJzertijd

Church and state. BBC site over de ontwikkeling van kerk en staat in Groot Brittannie. Gegroepeerd naar vier thema's: Monarchs and Leaders, Nations, Church en Reformation and Documents. Veel afbeeldingen, essays, bibliografie, tijdbalken en links.

geschiedenis van Ierland in kaarten, o.a. koningen, stammen, plaatsnamen etc.

The Pictish Arts Society. Geschiedenis van de Picten, de eerse inheemse inwoners van Schotland, ca. 0-1000 bc. Met artikelen, nieuws, bookrecensies

The Pictish Nation Korte essays over diverse aspecten van de geschiedenis van de Picten in Schotland; taal, kunst etc. Met links en bibliografie