Nieuwe geschiedenis - Publicaties

Project Laurens Janszoon Coster, klassieke Nederlandse literatuur on-line

Onderzoek naar pamfletten in Nederland

Het Burgherlick leven door Simon Stevin

Geschiedenis VOC door Lodewijk Wagenaar, enkele hoofdstukken

Geschiedenis op de BBC

Arend Fokke Simonsz, achttiende eeuws literator en "genootschapstijger"

Groniek, Gronings Historisch Tijdschrift

History Today. Site van dit Britse tijdschrift. De meeste delen zijn alleen toegankelijk voor betalende leden, maar het archief kan wel doorzocht worden op titels en auteurs. Voor de inhoud van de artikelen moet dan wel weer betaald worden.

Noorderbreedte tijdschrift over landschap, cultuurhistorie en milieu in Groningen, Friesland en Drenthe

Oscar Gelderblom: Merchants from the Southern Netherlands and the rise of the Amsterdam staplemarket, 1578-1630, elektronische publicatie door het NIWI, database van kooplieden

A place in history : a guide to using GIS in historical research. Britse handleiding over het gebruik van GIS (Geografisch Informatie Systeem) voor historisch onderzoek


Televisieprogramma Andere Tijden

Stichting Skepsis

Absolute facts: geschiedenisfeitjes en feiten

studybuddy; historische informatie, gericht op middelbare scholieren;
veel over eindexamenonderwerpen

geschiedenisnet: historische informatie, gericht op middelbare scholieren en
docenten, onderbouw en bovenbouw en examen

geschiedenispagina: verzameling links over diverse historische onderwerpen.

historische encyclopedie met korte omschrijvingen van onderwerpen
en personen uit de Nederlandse geschiedenis

Beknopte portal site met geschiedenis links, opgezet door de Familie van Boven uitGroningen

uitgeverijen

Aanzet,

Amsterdam University Press (AUP)

Feit en Fictie

Uitgeverij Conserve

Uitgeverij Verloren

Mets en Schilt, uitgevers en distributeurs

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers

SUN

historische onderzoeksbureaus

Coördinatiepunt Wetenschapswinkels. De wetenschapswinkels stellen universitaire kennis ter beschikking aan maatschappelijke organisaties die zelf niet voldoende kennis en middelen hebben om onderzoek te (laten) verrichten. Studenten en wetenschappelijk medewerkers worden benaderd om dit onderzoek uit te voeren.

Geschiedeniswinkel RUG. Historisch advies- en onderzoeksbureau. Voert opdrachten uit voor bedrijven, overheden, eductieve en culturele instellingen

Historisch Onderzoeksbureau Histodata

Kunsthistorische Leergangen Utrecht. Organiseert kunsthistorische cursussen, excursies en reizen. Overzicht van het aanbod op website

Register Historisch Onderzoeksbureau