Online Bronnen - Nieuwe Geschiedenis

Aan het volk van Nederland! patriots pamflet, 1781

Historische teksten van 1500 tot heden. Nederlanse vertalingen van uiteenlopend bronnenmateriaal, bedoeld voor gebruik in geschiedenisonderwijs

De atlas van der Hagen; topopgrafische kaarten en prenten, eind 17e eeuw

De atlas Beudecker, deel 21: conquesten der vereende Nederlanden, prenten

Bibliografie Nederlandse koloniale geschiedenis 16e tot de 18e eeuw

Bibliotheek met klassieke Nederlandstalige literatuur en toneelstukken

De boedelbank van het Meertens Instituut is een databank waarin de gegevens uit ongeveer 3.000 inboedelbeschrijvingen zijn opgenomen. De beschrijvingen zijn afkomstig uit tien kleine plaatsen in Nederland, en dateren uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. De boedelbank biedt waardevol bronnenmateriaal voor wetenschappers op het gebied van geschiedenis en etnologie, en is interessant voor heemkundigen, genealogen en iedereen die geïnteresseerd is in de wooncultuur van weleer. Er zijn boedelinventarissen bewaard gebleven van mensen uit alle lagen van de bevolking. In de boedelbank komen de meest uiteenlopende goederen voor, van oorijzers en Spaanse stoelen tot muizenvallen. Men kan zoeken op voorwerpen, plaatsnamen, beroepen en persoonsnamen.

Bronnen voor de 18e eeuw

Bronnen voor nieuwe geschiedenis

Charter van de Westindische Compagnie, 1621

Copernicus' De revolutionibus orbium caelestium (Over de omwenteling van de hemelse sferen) on-line. Volledige tekst in Engels, Latijn en Pools.

Das buch des heiligen Romischen Reich Underhaltung, digitale versie van dit anonieme werk over de geschiedenis van het Heilige Duitse Rijk, dat in 1501 verscheen in Munchen.

Declaration of Independence

Digitale bronbewerkingen in Nederland en Belgie, overzicht

Digitising history; a guide to creating digital resources from historical documents

Documentverzameling over de Franse en Indiaanse Oorlog in America

De Nederlandse Opstand
Zeer uitgebreide website met on-line bronnen

De Katholieke Reformation

Klassieke teksten van het Christendom, o.a. Luther, Calvijn

Koning William over de Franse Kwestie

Marquis de la Galissoniere, Memoir on the French Colonies in North America

Martha Ballard’s Diary Online; elektronische uitgave van het dagboek van een vroedvrouw uit Maine (VS) tussen 1785 en 1812. het originele handschrift is in zijn geheel ingescand, maar er is ook een getranscribeerde tekst beschikbaar. Er kan gezocht worden op trefwoord en datum.

Tulpenboek van P. Cos, 1637

Verdrag van Westfalen 1648

Geschiedenis VOC door Lodewijk Wagenaar, enkele hoofdstukken

Vasari's Le vite de' più eccellenti architetti, pittori e scultori Italiani online, in het Italiaans

Vroeg Modern Frankrijk - primaire teksten

George Washingtons persoonlijke papieren

Het Burgherlick leven door Simon Stevin

Oorlogsvaart in de gouden eeuw

Nederlandse toneelstukken in de achttiende eeuw, database

Nederlandse toneelstukken tot 1803, met o.a. complete toneelteksten van Nil Volentibus Arduum.

Nederlandse documenten 17e eeuw, over de kolonie Nieuw Amsterdam (New York)

Statenbijbel online

Zeebrieven uit het Amsterdam gemeentearchief, vanaf 1700

Verschillende bijbels online (1750 Staten vertaling, 1769 Authorized King James, 1910 Louis Segond, 1909 Reina-Valera, 1933 Lutherse vertaling)

Zoekmachine op bijbelteksten