j

Nieuwe Geschiedenis - Napoleon Bonaparte - Congres van Wenen

What if Napoleon had won? - Waterloo essay van G.Macaulay Trevelyan uit 1926

Overzicht onderhandelingen tijdens het Congres van Wenen 1815 I

Overzicht onderhandelingen tijdens het Congres van Wenen II

Kaart van de Europese herindeling na het Congres van Wenen I

Kaart van de Europese herindeling na het Congres van Wenen II

Afgevaardigden op het Congres van Wenen van Pruissen, Frankrijk, Oostenrijk, Engeland en Rusland

Simulatiespel over de onderhandelingen van het Congres van Wenen

Biografie vanTalleyrand, de Franse onderhandelaar op het Congres van Wenen

De belangrijkste bepalingen van het verdrag van Wenen

De Poolse delingen ten gevolge van het Congres van Wenen

Biografie van Von Metternich; de Oostenrijkse afgevaardigde naar het Congres van Wenen I

Biografie van Von Metternich

Memoires van Von Metternich

Von Metternich en de nieuwe sociale orde in Europa 1815-1848

Von Metternich over vrede stichten

Restauratie; het tijdperk van Von Metternich 1815-1848

Bronnen over Von Metternich

Geheim memorandum van Von Metternich aan Alexander I van Rusland