Nieuwe Geschiedenis - Nederland

500 jaar moderne geschiedenis
Overzicht op hoofdlijnen van de algemene en vaderlandse geschiedenis van 1492 (de ontdekking van Amerika) tot en met 1991 (het einde van de Koude Oorlog), volgens een gecombineerde chronologische en thematische indeling en met vermelding van de belangrijkste historische gebeurtenissen, personages en jaartallen.

20 eeuwen Nederland
Site van de RVU, die aan de hand van een aantal thema’s de Nederlandse geschiedenis behandelt. Biedt globale informatie aan de hand van onderwerpen als wonen, kleding, voedsel, onderwijs en ziekte. Met veel audiovisueel materiaal, wel erg druk.

Britse East India Company (EIC)

Duizend Zaanse Molens. Site van Stichting Archief Ron Couwenhoven, die onderzoek doet naar de historie van de Zaanse industriemolens. Op de website worden inmiddels 430 beschrijvingen gegeven, vaak voorzien van illustratie.

Dutch Republic History Site

Familiewapens van bekende nederlandse geslachten

Het geheim van Holland: Gouda-Leiden-Haarlem-Delft-Schiedam-Dordrecht. Site van de VVV over monumenten en evenementen in hiervoor genoemde steden. Aan de hand van geillustreerde tijdbalken wordt summier de geschiedenis van de steden verteld.

Historisch documentatiecentrum voor het protestantisme,VU

Historische kaarten van Brabant

Historische verenigingen en musea rond de Veluwe

De drooglegging van de Zuidplas tussen Rotterdam en Gouda

Inpoldering van Zijpe

Inpoldering van Noord-Walcheren

Kaarten van Nederlandse steden uit Blaue’s Toneel der Steden

Kaart der Nederlanden van Jansonius in 1658

Kaarten van de Nederlanden uit De Yverige Colom van Jacob Aerts

Kaart van Amsterdam in 1544

De Kamer ter stad en lande. Essay van Dennis de Graaf over de Westindische Compagnie (WIC) in Groningen en de haven van Delfzijl.

Katholiek Documentatie Centrum; documentatie over het katholiek leven in Nederland vanaf het begin van de 19de eeuw tot nu.

Landgoed Schuilenburg

Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden. Info over het slavernijmonument te Amsterdam en over de geschiedenis van de slavenhandel. Met o.a. literatuurlijsten, media-archief en een virtuele slavenreis met gebruik van historische documenten en beelmateriaal.

Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Universiteit van Wageningen

NCRD: Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie en Rechtsiconografie.
Het instituut beheert een databank met literatuurbeschrijvingen en afbeeldingen, over Oud-Nederlands Recht, Romeins Recht en Nederlands koloniaal recht. Bibliografie van 55.000 titels en beeldbank van 15.000 afbeeldingen.

Nederlandse aanval over de Medway, 1667

Nieuwmarktbuurt te Amsterdam. Onderzoeksresultaten van studenten van de Hogeschool Holland, o.a. de Waag, bevolkingssamenstelling

Oorlogsvaart in de gouden eeuw. Hobbysite van Kees Mooijer. Met biografische informatie over zeehelden, omschrijvingen van oorlogsschepen en beschrijving van zeeslagen

Onderzoek naar pamfletten in Nederland

Overzicht van de geschiedenis van de Gereformeerde kerk in Nederland

Arend Fokke Simonsz, achttiende eeuws literator en "genootschapstijger"

Portugees-Joodse begraafplaats in Ouderkerk a/d Amstel

Stichting Nederlandse Historische expedities onderzoek naar sporen van
Nederlandse ontdekkingstochten naar de noordelijke zeeen

Arctic Centre, RU Groningen, o.a. historisch onderzoek naar Nederlandse
activiteiten in het hoge Noorden

Geschiedenis van de Republiek

Willem van Oranje

Nederlandse overheidswapens

De Wilhelmus site

Michiel de Ruyter

Biografieen van 16e eeuwse wetenschappers, database

Geschiedenis van de stad Groningen, prehistorie tot 21ste eeuw

Nederlandse begraafplaatsen

Geschiedenis van Scherpenisse

Geschiedenis van de Joden in Groningen

Repertorium egodocumenten Nederland

De wereld van Peter Stuyvesant

Geschiedenis van de Nederlandse eetcultuur

Geschiedenis van de Peel

Maastricht in 1632 - Pater Vinck en het protestantse bestuur

Voorlopers van de moderne sociale zorg