Nieuwe Geschiedenis - Kunst en Cultuur

Digitaal erfgoed Nederland

Museum Het Rembrandthuis

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Iconografische thema’s

Huizinga Instituut voor Cultuurgeschiedenis

Collectie van vier Amerikaanse Musea, klassieke oudheid-20e eeuw

Vasari's Le vite de' più eccellenti architetti, pittori e scultori Italiani online, in het Italiaans

Deense startpagina voor renaissancestudies (in Engels), met uitgebreide lijst on-line renaissanceteksten op alfabet.

1200 jaar Italiaanse beeldhouwkunst. Afbeeldingen en omschrijvingen van Italiaanse beeldhouwwerken, van de Romeinse tijd tot de 20ste eeuw. In het Italiaans

Find a grave; informatie over de begraafplaats van duizenden beroemde en 2,5 miljoen niet-beroemde personen over de hele wereld, door een organisatie in Salt Lake City. Gezocht kan worden op naam en begraafplaats. Met foto’s

The art historians guide to the movies; overzicht van beelden van en citaten over beroemde kunstwerken en architectuur in films. Ingedeeld naar historische periode, met links.

Baac bv, onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie

Beeldbank Noord-holland. Database van foto's, prentbriefkaarten, tekeningen,prenten en kaarten van plaatsen en gebeurtenissen in Noord-Holland, van de16e eeuw tot heden.

Graphic Witness: visual art and social commentary. Site gewijdt aan kunstenaars die via hun werk commentaar hebben geleverd op maatschappelijke problemen.

The Bubble project. Site gewijdt aan de culturele geschiedenis, kunstuitingen en sociale psychologie van de groei en het barsten van de South Sea Bubble, de eerste grote beurscrash van 1720. Met essays, bibliografie, een print van Hogarth, "The Bubblers Medley" en links

Architectuur

Informatie over bouwhistorie en archeologie

Heemschut monumentenbescherming

Historische wandelroute Leeuwarden langs de woningen van de elite

Landgoed Schuilenburg

Nederlandse begraafplaatsen

Top 100 monumenten

Kastelen in Overijssel

De Nederlandse Kastelenstichting

Historische architectuur van Azie; India, Nepal, Pakistan, China, Thailand, Korea, Afghanistan, vooral foto’s, af en toe plattegronden. Uitleg summier.

Huis te Wedde, Groningen

Digitaal archief van Amerikaanse architectuur, bestaat uit afbeeldingen met uitleg, database kan op verschillende manieren doorzocht worden.

digitaal archief van Europese architectuur, afbeeldingen met uitleg. Database kan op verschillende manieren doorzocht worden

Architecture of Wales: tentoonstelling van bouwtekeningen in de collectie van de National Library of Wales; huizen, openbare gebouwen, kerken, fabrieken etc.

Boekgeschiedenis

De atlas van der Hagen; topopgrafische kaarten en prenten, eind 17e eeuw

De atlas Beudecker, deel 21: conquesten der vereende Nederlanden, prenten

100 hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek virtuele tentoonstelling

The Englisch Emblem Book Project; database van ingescande Engelse emblemata uit de 16e en 17e eeuw. De site geeft ook achtergrondinformatie over emblemata

Gechiedenis van de boekdrukkunst

De geschiedenis van achttiende eeuwse almanakken

History of books; multimediale presentatie over boekgeschiedenis van de BBC, verteld door Craig Charles. Met tijdbalk en illustraties

Menasseh Ben Israel collectie van de Bibliotheca Rosenthalia. Menasseh Ben Israel (1604-1657), portugees-joods geleerde, schrijver, diplomaat en boekdrukker, stichtte in 1626 een drukkerij in Amsterdam. Hij was een van de eersten in Nederland die boeken in het Hebreeuws drukte. Op deze site wordt een vrijwel complete collectie van Menasseh-edities in gedigitaliseerde vorm aangeboden. Ook enkele brieven en prenten.

Treasures of the Jewish Booklore’, schatten uit de Biblioteca Rosenthaliana UB-UvA

Tulpenboek van P. Cos, 1637

Alcatio’s book of emblems

Literatuur

Census Nederland toneel, toneelteksten tot 1803

Collectie Nederlandstalige Neolatijnse gedichten, 16e-18e eeuw

De gedichten van Constantijn Huygens

Edmund Spenser (1552-1599) homepage, Cambridge

Legende van Koning Arthur, uitleg

Murmellius: site van Juliette Groenland over neolatijn en humanisme in Nederland in de 15e, 16e en 17e eeuw. Met name over Johannes Murmellius, op wie Groenland in 2005 hoopt te promoveren en over Vossius, die onderwerp was van haar doctoraalscriptie.

Nederlandse Boekhistorische vereniging

Pierre Bayle Instituut, Nijmegen; geschiedenis van de Republiek der Letteren

Project Laurens Janszoon Coster, klassieke Nederlandse literatuur on-line

Repertorium reisverslagen Noord-Nederlanders, 1600-1900

Spinoza (1632-1677) met gedigitaliseerde werken, biografie, afbeeldingen en links

The Oxford Shakespeare, alle werken van Shakespeare on-line

Het leven en werk van Belle van Zuylen

Nederlandse toneelstukken in de achttiende eeuw, database

The Margaret Cavendish Society; Brits forum voor wetenschappers die onderzoek doen naar het werk van schrijfster en dichteres Cavendish (1623-1672). Op de site zijn samengevatte papers, links naar bronnenmateriaal en nieuws te vinden.

Jacob Haafner; biografische site door Paul v.d. Velde. Haafner (1754-1809) is bekend om zijn reisverhalen over India en Sri Lanka. Op de site zijn biografie, bibliografie en recensies van werken van en over Haafner

Schilderkunst

Overzicht musea van Nederlandse en Vlaamse kunst

Beeldbank van schepen en beroepen, o.a. prenten van Jan Luyken

Anthony van Dijck (1599-1641), leven en werken korte levensbeschrijving, uitleg stijl, verwijzingen naar collecties en musea waarin zijn werk is opgenomen, bibiografie en links

De geschiedenis van Delft aan de hand van Vermeers ‘Gezicht op Delft’, met info over historische schepen en een virtuele rondvlucht over Delft zoals het eruit zag in 1660

The Grand Tour: landscape & Veduta paintings, Venice and Rome in the 18th century. On-line tentoonstelling van werken van Canaletto, Panini e.a.

National Portrait Gallery London. Engelse portretten, met database waarin bijna 34.000 werken zijn opgenomen. Gezocht kan worden op de naam van de kunstenaar of de geportretteerde.

Nederlandse en Vlaamse schilderijen uit de 16de en 17de eeuw in the National Gallery of Art, USA

Nederlandse collectie National Gallery of Art

De Levens-beschrijvinghe der Nederlandsche Konst-schilders en
Konst-schilderessen door Jacob Campo

Rembrandt: korte biografie, tijdbalk en uitspraken

Rembrandt Research Project: site van het internationale project waarin onderzoek wordt gedaan naar de schilderijen van Rembrandt. Uitgebreid artikel van Ernst van de Weetering over Rembrandts stijl, mooi geillustreerd. Daarnaast beschrijving van de technieken die gebruikt worden bij het onderzoek naar de schilderijen en een geluidsopname van een lezing van Van de Weetering.

Schilderkunst in de Gouden Eeuw

Jan Luyken, Het Menselijk Bedrijf: gravures

Schilderijen van Corneles Engelbrechts

Schilderijen van Lucas van Leyden

Schilderijen van Jan van Scorel

De Verlichting in Franse kunst II

William Hogart an eigtheenth century print culture: virtuele tentoonstelling van de Northwestern University Library. Ingedeeld naar thema’s in zijn werk, o.a. prostitutie, het verval in de stad, theater en kunst. Daarnaast uitleg over de technieken die gebruikt werden bij het maken van prenten.

William Hogarth, The analysis of beauty: transcriptie van dit werk uit 1753. Deze site is opgezet door prof. William Vaughn. De tekst moet de eerste worden in een serie 18e eeuwse teksten over kunst.

The site for research on William Hogarth, o.a. bibliografie en uitgebreide linkbibliotheek

Hogarth and his times: serious comedy. Virtuele tentoonstelling van het Berkeley Art Museum, nav de 300ste geboortedag van William Hogarth. Met inleidend essay van conservator James Christen Steward

The drawn sword: engravings and woodcuts from the MacBean Stuart and Jacobite Collections. Meer dan 1300 gravures en houtsnedes over de Jacobijnse opstand

Indiase sitzen in Egypte, virtuele tentoonstelling

Jesuiten en de wetenschap, 16e eeuw-nu