Nieuwe Geschiedenis - Europa

Galilio Galilei (1564-1642)

Paul Theroff’s Online Gotha, veel stambomen van Europese heersers. Direct raadpleegbaar zijn stambomen van Europese vorstenhuizen en adelsgeslachten vanaf de Napoleontische tijd. Als zip-bestandjes zijn verder een groot aantal ‘complete’ stambomen te raadplegen. De site wordt regelmatig bijgewerkt.

De reformatie: dossiers over o.a. Luther en Calvijn

Martin Luther

Phillip Melanchthon

Johannes Calvijn

Zwingli

Heinrich Bullinger

Schwenkfeld

De Radicale Reformatie

De wederdopers of Anabaptisten

De wederdopers van Münster (1534-1535)

Biografieën van:

Jan van Leiden (I)

Jan van Leiden (II)

Bernhard Knipperdolling

Heinrich Krechtin

Bernhard Rothmann

Artikel van T. Howard 'Charisma and History: The Case of Münster, Westphalia, 1534-1535' (1993) 

De Engelse Reformatie

De Schotse Reformatie

De Ierse Reformatie

De Contra-Reformatie

De Amerikaanse Reformatie

Van Reformatie tot Revolutie: 1500-1650

Shaping History: Ordinary People in European Politics, 1500-1700, door Wayne te Brake. Elektronisch boek, uitgegeven door California Press. Thema van het boek is de manier waarop de politieke volksopvattingen de formatie van de Europese staten hebben beinvloed

Duitsland

30-jarige Oorlog, Chronologie

Munchen im dreißigjärige Krieg. Geschiedenis van Munchen in de 30-jarige oorlog (1618-1648). Thematisch ingedeeld naar sociale, politieke en militaire aspecten. Met veel biografisch materiaal en uitgebreide bibliografie.

Barockräume des Ettlinger Schlosses

Das buch des heiligen Romischen Reich Underhaltung, digitale versie van dit anonieme werk over de geschiedenis van het Heilige Duitse Rijk, dat in 1501 verscheen in Munchen.

The German reigning houses. Titles, territories, regnal chronologies. Overzicht van de regeringsvormen van het Roomse Rijk (Holy Roman Empire) wat bestond vanaf de middeleeuwen tot 1806. Genealogieen, uitleg van overheidslichamen, bibliografie, historische kaarten en links.

Vroeg-Modern Duitsland (Algemeen)

Duitsland tijdens de Reformatie (1500-1648)

Duitsland tijdens het Absolutisme (1648-1789)

Frederick de Grote

Hochstift und Reformation (Heidelberg, DE)

Reichstag und Reformation (Heidelberg, DE)

Luther en de Reformatie

Luther en zijn tijd

Project Wittenberg (Geschiedenis van het Lutheranisme)

Wallenstein

Engeland - Verenigd Koninkrijk

Britannia History Index

The British Empire: alle facetten van haar geschiedenis; on-line artikelen, tijdbalken, kaarten en links. Gemaakt door een geschiedenisleraar.

Concise history of the British newspaper since 1620. Tijdbalk met meer dan 200 data over geschiedenis van Britse kranten, met groot aantal ingescande voorbeelden uit de British Newpaper Library

17th-Century English History

The English Diggers, 1649-1650

Documents of British History

Encyclopaedia of British History: 1700-1930

English History 1640-1760

De Engelse Monarchie: 1760-1900

Britse East India Company (EIC)

Battles fought in England, Scotland and Wales. Chronologische tijdbalk van alle oorlogen die 55 v.Chr. en 1944 in Groot Britannie hebben plaatsgevonden. Op de lijst staan het jaar, plaats en een summiere omschrijving.

Great Britain Historical Database Online

Levellers Historical Information

De Nederlandse aanval over de Medway, 1667

Parliamentaire hervormingen: 1700-1832

Battle of Cape Vincent, tussen Engeland en Spanje, 1797

Virtueel museum Public Record Office, Londen

geschiedenis van Ierland in kaarten, o.a. koningen, stammen, plaatsnamen etc

Franstalige sites over Engeland

Engelse Burgeroorlog (1642-1649)

Het Engelse Absolutisme - 16e -17e eeuw

Extraits de John Locke

Habeas Corpus-Act

Schotland

Scottish Archive Network

Virtual Museum of Scotland

The house of tartan

Scottish History on-line

Scottisch Economic History Database, 1550-1780

De Jacobijnse opstanden, 1688-1744

De Jacobijnse opstand

De Jacobijnen in Schotland

The drawn sword: engravings and woodcuts from the MacBean Stuart and Jacobite Collections. Meer dan 1300 gravures en houtsnedes over de Jacobijnse opstand

Frankrijk

Ancien Regime Bureaucraten: Intendants de Province, 1661-1790

Catholic Reformation

Het Regentschap (hertog van Orleans) ( 1715 - 1723)

De regeerperiode van Lodewijk XV ( 1723 - 1774)

De Oostenrijkse successieoorlog( 1740-1748)

De regeerperiode van Lodewijk XVI ( 1774 - 1791 )

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

Early Modern France

De Franse Revolutie

French Revolutionary Pamphlets

Liberty, Equality, Fraternity: Exploring the French Revolution , site over de Franse Revolutie van the Center for History and New Media (George Mason University) en the American Social History Project (City University of New York), met 12 essays, 250 afbeeldingen, 350 teksten van bronnen, 13 geluidsopnamen van liederen, waaronder de Marseillaise, 13 kaarten, een tijdbalk en glossarium. Er kan gezocht worden op trefwoordt, thema of soort bron.

Memoir on the English Aggression 1750

Quellentexte zur französischen Revolution

The Vendee Insurrection. Over royalistische en clericale opstanden van boeren in de periode 1793-1801 in de Vendee regio in Frankrijk. Opstanden waren gericht tegen regering in Parijs. Met biografisch materiaal, on-line bronnen en tijdbalk

Italie

The Medici Project; project om de archieven van de Medici’s in Florence toegankelijk te maken. Database is nog niet klaar, maar er kan wel gewerkt worden met een klein deel van het archief. Het materiaal is getranscribeerd met daarbij een engelse samenvatting. Extra aandacht voor Joodse geschiedenis, kostuums en textiel

Spanje

Columbus Link Page

Historia y Patrimonio Artistico desde España en Internet

Karel V en zijn tijd op Internet

WWW-VL Spanish History Index

Geschiedenis van Spanje

Bronnen over de Spaanse Armada

Scandinavie

H-Skand: geschiedenis van Scandinavie: discussiegroepen, recensies en index van tijdschrift

Finland in kaarten, 1470-1806, als deel van het Zweedse rijk