Nieuwe geschiedenis
Economisch-Sociale Geschiedenis

Bibliotheek Amsterdams Historisch Museum / Amsterdam
Literatuur over de geschiedenis van Amsterdam

Bibliotheek Nederlands Openluchtmuseum
bibliotheek op het gebied van van het alledaagse leven in Nederland.

genealogie-westbrabant.nl is een startpunt voor historisch onderzoek in West-Brabant en Noord-Antwerpen

Gewina.Genootschap voor de Geschiedenis van de Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek

Heemkundekring Weerderheem

Instituut voor Maritieme Historie

Joods Historisch Museum

Links naar gedigitaliseerde teksten van economen en sociale wetenschappers van historisch belang. Zeer uitgebreid, met links naar werken van bijv. Bacon, Descartes, Darwin, Ruskin, Spinoza etc. etc.

Nationaal museum voor de geschiedenis van de Rookcultuur

Nederlands Openluchtmuseum

Nederlands Textielmuseum

Nederlandse vereniging voor Zeegeschiedenis

Nieuwsbrief van het Instituut voor Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Leiden

Oorlog. Linkbibliotheek m.b.t. de geschiedenis van oorlog door de eeuwen heen. Van Troje tot Desert Storm

Overzicht heem- en oudheidkundige verenigingen in Nederland.

Pirates! Informatie over piraterij vanaf de klassieke oudheid tot nu. Algemene geschiedenis, biografieën van beroemde piraten, scheepstypen etc.

Portal maritiem museum te Greenwich naar maritieme websites

Posthumus Instituut / Nijmegen
postdoctoraal instituut in de economische en sociale geschiedenis

Power, knowledge and society in the city. Conferentie Edinburgh 2002. Groot aantal papers over stadsgeschiedenis; over stedenbouw en architectuur, maar ook cultuur, politieke macht van steden etc.

Statistiek voor Historici / Leiden
Geschiedenis, statistiek, online cursus.

Nederlandse Volkscultuur (Meertens Instituut)

Vlaamse Volkscultuur (VCV)

The Wellcome Library; bibliotheek voor medische geschiedenis. Uitgebreide on-line catalogus, ook voor digitale publicaties en afbeeldingen

Vrouwengeschiedenis

Centrum voor vrouwenstudies

Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging

In Pursuit of pleasure; website van de Britse Open University in samenwerking met de BBC. Over de revoluties in vrijetijdsbesteding door vrouwen in de 18e eeuw, geschreven door historica Amanda Vickery. De website is thematisch geordend en behandeld o.a. huwelijk, moederschap, weduwen, assembly halls, de nieuwe rituelen rond het drinken van thee, koffie en chocolade. Met links

Martha Ballard’s Diary Online; elektronische uitgave van het dagboek van een vroedvrouw uit Maine (VS) tussen 1785 en 1812. het originele handschrift is in zijn geheel ingescand, maar er is ook een getranscribeerde tekst beschikbaar. Er kan gezocht worden op trefwoord en datum.

Vereniging voor Vrouwengeschiedenis

Stichting Vrouwengeschiedenis van de vroegmoderne tijd

Viva, bibligrafie van vrouwengeschiedenis

Women’s History Resources

Economische geschiedenis

The Bubble project. Site gewijdt aan de culturele geschiedenis, kunstuitingen en sociale psychologie van de groei en het barsten van de South Sea Bubble, de eerste grote beurscrash van 1720. Met essays, bibliografie, een print van Hogarth, "The Bubblers Medley" en links

Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis

James Belford Library, collectie over de geschiedenis van de handel

Nederlandsch Economisch-Historisch Archief

De Kamer ter stad en lande. Essay van Dennis de Graaf over de Westindische Compagnie (WIC) in Groningen en de haven van Delfzijl.

Labour and Business History sectie van de WWW Virtual Library, wordt onderhouden door IISG en NEHA. Bevat meer dan 1,700 links naar organisaties, archieven, bibliotheken, onderzoeksinstituten, musea en bronnen op het gebied van sociale en economische geschiedenis, en dan met name vakbonds- en bedrijfsgeschiedenis. Er kan gebladerd worden per categorie of alfabetisch, maar er is ook een zoekmachine.

Oscar Gelderblom: Merchants from the Southern Netherlands and the rise of the Amsterdam staplemarket, 1578-1630, elektronische publicatie door het NIWI, database van kooplieden

Universiteitsbibliotheek TU/E

UvA faculteit Economie en Econometrie

Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland

History of dyes from 2600 BC to the 20th century. Tijdbalk met de geschiedenis van het verven van textiel door Susan C. Druding

Sociale geschiedenis

Dataschurk: Criminele procesdossiers van de Bossche Schepenbank (ca. 1550-1800) met duizenden namen van verdachten, getuigen en slachtoffers. Dataschurk verschaft ook inzicht in het leven aan de zelfkant van de vroegmoderne samenleving. 37 zoekvelden geven antwoord op beroepen van verdachten, recidive, misdrijven, beroepen, plaats van herkomst en verblijfplaats enz. enz. (met dank aan Aart Vos)

Duels and duelling on the web. Linkbibliotheek over de geschiedenis van het duelleren met pistool en zwaard in geschiedenis, in film en literatuur. Nadruk ligt op Amerikaanse links

Europa triumphans: project over festivals en publieke feesten in vroegmodern Europa. Doel van het project is een tweedelige bronnenuitgave. De site bevat een projectomschrijving, een inleidend essay en een bibliografie over hoffestiviteiten tijdens de renaissance.

Faculteit wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen

Instituut voor politiek en sociaal onderzoek

International institute of social history

Institute of Social Studies

Migratie: altijd en overal. Met behulp va deze site kunnen studenten van lerarenopleidingen geschiedenis (en andere vakken) zelfstandig een onderzoek doen met ICT. Uitgebreide database met zoekfunctie, waarin data en illustraties m.b.t. immigratie wereldwijd kunnen worden opgezocht.

Siswo - Instituut voor maatschappijwetenschappen

Sociaal Historisch Centrum voor Limburg

Tijdschrift voor sociale geschiedenis

Informatie over Volkstellingen

Website maatschappijwetenschappen met links

werkgroep elites; landelijk platform voor elite-onderzoek

Virginia Runaways project; database van advertenties die door eigenaren in de krant werden gezet als een slaaf wegliep. De advertenties geven opvallend gedetailleerde informatie. Met transcripties en scans van alle advertenties over runaways die tussen 1736 en 1790 in kranten in Virginia zijn geplaatst.

Hekserij

Witchcraft, magic and witchtrials in Finland. Over hekserijvervolging in vroegmodern Finland. Site van Timo Kervinen en Marko Nenonen van de Universiteit van Tampere, gebaseerd op een boek dat zij schreven. De site bestaat uit thematisch ingedeelde teksten met illustraties. Ook een kaart met lokaties en frequenties van heksenprocessen. Met bibliografie en links.

Witchcraft bibliography project: hier kan een zeer uitgebreide bibliografie over hekserij in Europa en de USA worden gedownload. Laatst bijgewerkt december 2000.

Best witches. Over hekserij in de vroegmoderne periode. De meeste info wordt gegeven via een vraag-en-antwoord systeem. Veel over heksenvervolgingen, met illustraties. Ook lijst van personen die door heksenvervolging zijn gestorven, tijdbalk, links en forum.

The witch-hunt. Over heksenvervolging, in duits en engels. Thema’s o.a. definities van hekserij, de slachtoffers, de heksenjagers, de rol van de kerk, plaatsing van hekserij in de context van zijn tijd. Met uitgebreide bibliografie, links, beeldmateriaal en tekst-archief.

BRONNEN

Beeldbank van schepen en beroepen, o.a. prenten van Jan Luyken

Groot-Nederlandse bende, banditisme 1790-1800, database

Charter van de Westindische Compagnie, 1621

Database: Scheepssoldijboek de Leyden van de VOC uit 1745

Het Leidse belastingkohier is weergegeven en bewerkt

Nederlandse Sont-registers in de 18de eeuw

Boekgeschiedenis; advertenties uit de Oprechte Haerlemse Courant, 1660-1670

Recht in de Lage Landen; bronnen voor de rechtsgeschiedenis van Nederland en Vlaanderen

Tulpenboek van P. Cos, 1637