Nieuwe Geschiedenis - Archieven

Archiefnet - Links naar binnen- en buitenlandse archieven

A2A: Access to archives project van engelse Public Record Office. Online inventarissen van nationale, regionale en lokale archieven van Engeland. Naast de database bevat de website veel info over typen archieven, gebruikte methodes, nieuws en links

Ned. Centrum voor Rechtshistorische Documentatie en Rechtsiconografie / Den Haag
Nederlands recht vanaf de Germaanse tijd tot heden; Nederl. koloniaal recht

Nederlands Historisch Data Archief / Amsterdam

Rijksarchiefdienst / Den Haag

Unesco Archives Portal: links naar archieven wereldwijd