Middeleeuwen - Religie

J.R. Ritman bibliotheek, gespecialiseerd in werken mbt de geschiedenis van het christendom

Motieven uit het Oude en Nieuwe Testament aan de hand van thema’s en trefwoorden

Klassieke teksten van het Christendom, o.a. Augustinus, Luther, Calvijn

Vroeg-Christelijke Documenten - Het Ecole Project

Historische Vroeg-Christelijke geschriften

Gids voor Vroeg-Christelijke geschriften

Al islam: uitgebreide info over de islam en haar geschiedenis onderhouden door Ahulu Bayt Digital Islamic Library Project (DILP). Met online artikelen, beeldmateriaal, glossarium, links en uitgebreide bibliografie. Ook aandacht voor 11 september.

Adherents.com. Grote hoeveelheid statistische informatie over religieuze groeperingen overal ter wereld, extra aandacht voor groeperingen in de VS. Met bronvermelding en links

A guide to thirtheenth century theologians. Over de grote theologen en filosofen die in de 13e eeuw verbonden waren aan de universiteiten van Parijs en Oxford. Het materiaal is geordend op Dominicanen, Fransiscanen en niet-kerkelijken. Korte biografietjes, maar uitgebreide bibliografieen. De site is nog in bewerking.

Dominicanen Nederland. Kort geschiedenis van de Dominicanen, overzicht woonplaatsen en parochies

Dumbarton Oaks Hagiographic Database; een hagiografische databse van Byzantijnse heiligen uit de 9e en 10e eeuw. Van iedere heilige zijn naam, geboorteplaats, en sterftedatum opgenomen, plus de naam van de hagiograaf en de tijd waarin de hagiografie is geschreven. De gehele hagiografie is bijgevoegd in de oorspronkelijke taal (grieks). In de inleiding krijgt iedere heilige die in de database is opgenomen een korte biografie en bibliografie

Chronologie 1 n.c. - 199 n.c.

Chronologie 200 n.c - 640 n.c.

Overzicht Kerkgeschiedenis

St. Pachomius Library: Index van Orthodoxe geschriften

Augustinus van Hippo

Non-canonieke geschriften

Eerste Concilie van Nicaea I (325); formulering van de Orthodoxie

Eerste Concilie van Nicaea II (325)

Eerste Concilie van Nicaea III (325); tegen het Arianisme

Tweede Concilie van Nicaea (787)

Tweede Concilie van Nicaea (787); Anathema's betreffende heiligenbeelden

Dogma van de Heilige Drieeenheid (Filioque)

Astrologie in de Middeleeuwen

Theologen in de 13e eeuw; gids waarin op dit moment zo’n 92 theologen kort worden omschreven, met bibliografie, o.a. Thomas van Aquino, Nicolaas van Amiens e.v.a.

Geschiedenis van de kruisvaarders

Illustraties uit een middeleeuws manuscript over de kruisvaarders
Bibliotheque Nationale de France

De eerste kruisvaart, 1095

De kruisvaarders

Paus Urbanus II, initiatiefnemer van de eerste kruisvaart

Geschiedenis van de orde van de Tempelieren