Middeleeuwen - Online Bronnen

Overzicht Middeleeuwse online bronnen

The Internet Medieval Sourcebook

Alcuins De Rhetorica

Albertano van Brescia
Enkele geschriften van de theoloog Albertano van Brescia

Agobardus van Lyon;

Over de opdeling van het Karolingische Rijk (gericht aan Lodewijk de Vrome) (c. 830)

Over het onrecht Mathfrid aangedaan (828)

Over de Joodse onbeschaamdheden jegens Lodewijk de Vrome (826-827)

Over het dopen van aan Joden toebehorende slaven

Over hagel en donder

Over misleidende tekenen

Bekentenissen van ketters aan Jacques Fournier 1318-1325 (bronnen van Montaillou)

Brief van paus Gregorius III aan Karel Martel

Brief van Llewelyn ab Lorwerth naar Stephan de Segrave; toelichting op een executie in verband met overspel.

Brieven van Bonifatius

Biografie van Karel de Grote III (Einhard)

Biografie van Karel de Grote IV (Notker de Stotteraar)

The Brut Chronicle; de eerste engelstalige kroniek en in de middeleeuwen de populairste geschiedenis van Engeland. De gehele kroniek is ingescand en kan op verschillende formaten worden bekeken.

Chrétien de Troyes' Le Chevalier de la Charrette (Lancelot, ca. 1180), wordt onderhouden door het Department of Romance Languages, Princeton University

Digitale bronbewerkingen in Nederland en Belgie, overzicht

Digitising history; a guide to creating digital resources from historical documents

Domesday book 1086

Dudo of St. Quentin's Gesta Normannorum

Geschriften van Jean Froissart

Geste Francorum

Godfrey van Winchester
Enkele geschriften van Godefridus Prior, ook bekend als de pseudo-Martialis

Gutenbergbijbel incl. illustraties

Het Italiaans Historisch Instituut heeft een aantal latijnse geschriften die relevant zijn voor de Italiaanse geschiedenis online

Historische uittreksels, engelstalige bibliografische database (je moet er wel voor betalen)

Inquisitie-technieken, gebruikt door Bernard Gui

Inventarisatie landgoederen Karel de Grote

Johannes van Hildesheim's The Mirror of the Source of Life .

King Rene’s tournament Book: contemporaine engelse vertaling van het door Rene van Anjou, koning van Sicilie en Jeruzalem, geschreven boek uit 1460 over de regels bij toernooien. Met illustraties

Les tres rich heures du Duc du Berry, met afbeeldingen

Magna carta 1215

Manuscript afbeeldingen van klassieke teksten

Middeleeuwse manuscripten in de Bodleian library, Oxford. o.a. bijbels, Augustinus, medische teksten, decreten van Gregorius IX, bladmuziek, Dante, Thomas a Kempis. Gescand, geen transcriptie.

De slag bij Poitiers (732); arabische bron

Rabanus Maurus' De rerum naturis, ook bekend als De universo, is een encyclopedische compilatie samengesteld tussen 842 and 846.

Robert Grosseteste (ca. 1170-1253)
Zijn Latijnse geschriften

The Planctus for William Longsword
Leven en dood van Willem Langzwaard, een middeleeuwse ridder

Verhalen van Jean Froissart (1337-1404), vertaald in het engels. Het werk van Froissart is een van de belangrijkste bronnen voor de eerste helft van de honderdjarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Met thematische index en illustraties.