Onderwijsinstellingen online

Beroepsverenigingen en algemene dienstverlening

Vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland / Zeist
Bestuur, KLEIO, publicaties, activiteiten, commissies, nascholing

Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap/Den Haag
Behartigt de belangen van historici. Sinds 1990 gelieerd aan de KNAW.

Coördinatiepunt Wetenschapswinkels. De wetenschapswinkels stellen universitaire kennis ter beschikking aan maatschappelijke organisaties die zelf niet voldoende kennis en middelen hebben om onderzoek te (laten) verrichten. Studenten en wetenschappelijk medewerkers worden benaderd om dit onderzoek uit te voeren.

Erfgoed Actueel: Bureau voor Erfgoed en Educatie. Doelstelling van het bureau is het actief gebruik van cultureel erfgoed in het onderwijs te stimuleren en zo het historisch besef te vergroten. Lesmateriaal, publicaties, magazine.

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Koepelorganisatie voor wetenschappelijke instituten. Bevordert wetenschappelijk onderzoek door adviezen aan regering, beoordeling van wetenschappelijk onderzoek. Met agenda en overzicht van beurzen en prijzen.

Landelijke Vereniging van Neerlandici (LVVN). Verstrekt informatie over het vak, met name via tijdschrift Vaktaal. Korte samenvattingen uit Vaktaal op het net. Ook programma excursies en lezingen

Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG). Met overzicht acitiviteiten en selectie van artikelen uit Fibula on-line

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), afdeling Geesteswetenschappen

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Doel: bevorderen van de wetenschap. Rijkt prijzen en stipenda uit. o.a Dirk Jakob Veegens Prijs voor een studie op het gebied van economische, sociale of politieke geschiedenis

Beurzen

Nuffic beursopener; informatie over beurzen

Voortgezet Onderwijs

Digischool: the history community. Nederlandse site voor docenten over geschiedenisonderwijs

Fryske Akademy (AF) het centrum voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs over Fryslân en zijn bevolking, taal en cultuur

Histoforum, portaalsite voor geschiedenis en staatsinrichting met o.a. vaknieuws, vakinformatie, lesmateriaal, artikelen over het gebruik van ict in de klas en duizenden links, geordend op periode, onderwerp, land, persoon en alfabet.

Roosevelt Study Center (RSC) te Middelburg

HBO-opleidingen geschiedenis

Fontys Lerarenopleiding Sittard. Sectie geschiedenis, tweedegraads

Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Opleiding Geschiedenis, tweedegraads

Hogeschool Holland. Opleiding tot geschiedenisleraar, eerste en tweede graads

Hogeschool Rotterdam, o.a. lerarenopleiding geschiedenis

Instituut voor Leraar en School (ILS), lerarenopleiding geschiedenis te Nijmegen

Hogeschool Utrecht - Vakgroep Geschiedenis en Staatsinrichting

Hogeschool Utrecht - Vakgroep geschiedenis van de lerarenopleiding

Reinwardt Academie te Amsterdam. Opleiding museologie, met de afstudeerrichtingen beheer en behoud en museumcommunicatie.

Universiteiten algemeen

Onderzoeksschool Mediëvistiek, opgezet door zes universiteiten. Met online-bronnen. Sommige zijn openbaar, andere alleen met password toegankelijk.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Sectie Geschiedenis van de Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit.

Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (FHKW)

Katholieke Universiteit Nijmegen

Centrum voor vrouwenstudies

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (KUN)/Nijmegen
Parlementaire geschiedenis na 1945. Informatie over onderzoek en publicaties

Posthumus Instituut/Nijmegen

Rijksuniversiteit Groningen

Geschiedeniswinkel RUG. Historisch advies- en onderzoeksbureau. Voert opdrachten uit voor bedrijven, overheden, eductieve en culturele instellingen

Historische kaarten van Nederland

RuG-History/geschiedenis

Rijksuniversiteit Leiden

Afrika-Studiecentrum, Rijksuniversiteit Leiden

Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden/Leiden
Bezoekersgids, vakgroepen en diensten, onderwijs en onderzoek, bibliotheekdiensten, personeel

Loopbaancentrum Letteren van de Universiteit Leiden. Stages (regelingen en vacatures), cursussen en workshops solliciteren en arbeidsmarktoriëntatie en banen (vacatures en links naar vacaturebanken op internet).

Loopbaancentrum Letteren stages van de Rijksuniversiteit Leiden. Cursussen en workshops solliciteren en arbeidsmarktoriëntatie en banen (vacatures en links naar vacaturebanken op internet)

Instituut voor Geschiedenis Universiteit Leiden/Leiden

Nieuwsbrief van het Instituut voor Geschiedenis R.U.L.

Opleiding Geschiedenis, Universiteit Leiden

Vereniging voor Geschiedenis en Informatica /Leiden

Rijksuniversiteit Utrecht

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Utrecht
deels historische, landkaartencollectie

Leerstoelgroep Vrouwenstudies Universiteit Utrecht/Utrecht
Verzorgt onderwijs interdisciplinair onderzoek binnen het onderzoeksinstituut Geschiedenis en Cultuur (OGC)

Onderwijsinstituut Geschiedenis Universiteit Utrecht

Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur/Utrecht

UHSK; Utrechtse Historische Studenten Kring. Met onlline geschiedenisquiz

Voorzieningen voor studenten Geschiedenis

Technische Universiteit Enschede

Universiteitsbibliotheek TU/E

Universiteit van Amsterdam

Opleiding Geschiedenis Universiteit van Amsterdam/Amsterdam

Leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam

Geschiedenis Bibliotheek V. U.
Praktische, uitgebreide informatie over o.a. efficiënt zoeken naar historische literatuur, aangevuld met links naar relevante websites.

Universiteit van Maastricht. Faculteit der Cultuurwetenschappen.
Vakgroep Geschiedenis