Middeleeuwen - Nederland

Brandaan: internetgids voor Middeleeuwse geschiedenis

Burchten op de bodem van de Zuiderzee

Database van rechtszaken die hebben gediend voor de Hof van Holland tussen 1457 en 1466

De graafschap in de Middeleeuwen. Info over adel, hun kastelen en hun wereld in de Achterhoek. Opgezet als een encyclopedie met biografische informatie, omschrijvingen per kasteel, beschrijving van veldslagen en omschrijving van heraldische begrippen.

De Nieuwmarktbuurt te Amsterdam. Onderzoeksresultaten van studenten van de Hogeschool Holland, o.a. kloosters en de Waag

Historische verenigingen en musea rond de Veluwe

Landgoed Schuilenburg

Familiewapens van bekende nederlandse geslachten

Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Universiteit van Wageningen

NCRD: Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie en Rechtsiconografie.
Het instituut beheert een databank met literatuurbeschrijvingen en afbeeldingen, over Oud-Nederlands Recht, Romeins Recht en Nederlands koloniaal recht. Bibliografie van 55.000 titels en beeldbank van 15.000 afbeeldingen.

Overzicht Middeleeuwse geschiedenis online

Het geheim van Holland: Gouda-Leiden-Haarlem-Delft-Schiedam-Dordrecht. Site van de VVV over monumenten en evenementen in hiervoor genoemde steden. Aan de hand van geillustreerde tijdbalken wordt summier de geschiedenis van de steden verteld.

Het Gelres overkwartier, over de militaire geschiedenis van Gelderland in de 15e eeuw. Van een stichting die door demonstraties deze geschiedenis wil later herleven. Met afbeeldingen en strijdliederen

Geschiedenis van de stad Groningen, prehistorie tot 21ste eeuw

Geschiedenis van de Joden in Groningen

geschiedenis van Scherpenisse

Noviamagus; over de geschiedenis van Nijmegen - site opgezet door particulieren, bevat ansichtkaarten, stadsplattegronden, prenten, gravures en lijsten van monumenten en gevelstenen in de stad. Specials over recente opgravingen en de verbouwing van een monumentaal pand. Ook elektronische versie van het boekje Storm over Nijmegen over de bevrijding van Nijmegen in 1944