20ste eeuwse Geschiedenis
Online bronnen

Archief NRC-Handelsblad

Archief van De Telegraaf

Archief van Trouw

De boedelbank van het Meertens Instituut is een databank waarin de gegevens uit ongeveer 3.000 inboedelbeschrijvingen zijn opgenomen. De beschrijvingen zijn afkomstig uit tien kleine plaatsen in Nederland, en dateren uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. De boedelbank biedt waardevol bronnenmateriaal voor wetenschappers op het gebied van geschiedenis en etnologie, en is interessant voor heemkundigen, genealogen en iedereen die geïnteresseerd is in de wooncultuur van weleer. Er zijn boedelinventarissen bewaard gebleven van mensen uit alle lagen van de bevolking. In de boedelbank komen de meest uiteenlopende goederen voor, van oorijzers en Spaanse stoelen tot muizenvallen. Men kan zoeken op voorwerpen, plaatsnamen, beroepen en persoonsnamen.

Bronnenontsluiting voor de 19de en 20ste eeuw; teksten van een
symposium van het Inst. Ned. Gesch. uit 1995

Digitale bronbewerkingen in Nederland en Belgie, overzicht

Digitising history; a guide to creating digital resources from historical documents

Historische teksten van 1500 tot heden. Nederlanse vertalingen van uiteenlopend bronnenmateriaal, bedoeld voor gebruik in geschiedenisonderwijs

Historische Steekproef Nederlandse bevolking / Amsterdam
De HSN is een representatieve steekproef van personen die tussen 1811 en 1922 in Nederland zijn geboren. Ze biedt een unieke mogelijkheid om historische en demografische ontwikkelingen in de Nederlandse geschiedenis te onderzoeken.

Immigranten in Nederland 1860-1960 / Amsterdam
Determinanten van het vestigingsproces van immigranten en hun nakomelingen in Nederland tussen 1860 en 1960.

Krantenartikelen watersnoodramp 1953

Links naar gedigitaliseerde teksten van economen en sociale wetenschappers van historisch belang. Zeer uitgebreid, met links naar werken van bijv. Bacon, Descartes, Darwin, Ruskin, Spinoza etc. etc.

De Nederlandse Grondwet

Verdrag van Versailles, 1919, complete inhoud