20ste eeuwse geschiedenis - Nederland
Politieke Geschiedenis

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

Clingendael Nederlands instituut voor internationale betrekkingen

Documentatiecentrum Nederlandse politieke partijen

Instituut voor publiek en politiek

Mad monarchs series

Nederlandse kabinetten in de twintigste eeuw.
Naast een overzicht van naoorlogse kabinetten (eerdere kabinetten volgen nog) ook gegevens over politieke leiders, voorgangers van ministers (via ministeries). Bij de kabinetten zijn biografieën van alle ministers en staatssecretarissen te vinden.

Wiardi Beckman Stichting

De Rode Droom, virtuele tentoonstelling over Nederlands socialisme

Geschiedenis van het CDA

Werkgroep elites; landelijk platform voor elite-onderzoek

Werkgroep Nederlandse buitenlandse politiek; bevordert contacten tussen onderzoekers van de Nederlandse buitenlandse politiek en Europese integratie