20ste eeuwse geschiedenis - Nederland

Boekwetenschap Universiteit Leiden / Leiden
Wetenschap en geschiedenis van het boek.

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

Clingendael, Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen / Den Haag

Geschiedenis van de Koninklijke Marine

Historisch documentatiecentrum voor het protestantisme, onderzoeksinstituut van de VU

Historische vereniging Florijn / Amsterdam
Geschiedenis, archeologie en cultuur.

Instituut voor Maritieme Historie

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Ontsluiting en publikatie van historisch bronnenmateriaal, biografische en bibliografische naslagwerken e.d. Uitgave: Rijks Geschiedkundige Publicatien (RGP).

Internationale Vereniging voor Veterinaire Geschiedenis / Utrecht
Veterinair-historische verenigingen; Veterinaire musea; Veterinair-historische congressen; Veterinair-historische tijdschriften; Bibliografie (ca.1600 titels van boeken en dissertaties).

Katholiek Documentatie Centrum; documentatie over het katholiek leven in Nederland vanaf het begin van de 19de eeuw tot nu.

Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap / Den Haag
Behartigt de belangen van alle beoefenaren van de geschiedenis.

Nationaal Fietsmuseum Velorama

Nederlandse onderzeeers

Nederlands Centrum voor Contemporaine Geschiedenis, Groningen

NCRD: Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie en Rechtsiconografie.
Het instituut beheert een databank met literatuurbeschrijvingen en afbeeldingen, over Oud-Nederlands Recht, Romeins Recht en Nederlands koloniaal recht. Bibliografie van 55.000 titels en beeldbank van 15.000 afbeeldingen.

Nederlandse Overheidswapens / Wageningen
Informatie over alle overheidswapens ooit in Nederland verleend.

De Nieuwmarktbuurt te Amsterdam. Onderzoeksresultaten van studenten van de Hogeschool Holland, o.a. Chinese bewoners, bevolkingssamenstelling

Overzicht van de geschiedenis van de Gereformeerde kerk in Nederland

Overzicht van heem- en oudheidkundige verenigingen in Nederland

Statistieken 20ste eeuwse geschiedenis

Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesie, met audio-collectie

Strijd tegen het water