20ste eeuw - Archieven online

Almanak van het Nederlands Archiefwezen

Archiefnet - Links naar binnen- en buitenlandse archieven

Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Psychologie / Groningen
Geschiedenis van de Nederlandse Psychologie (persoonlijke archieven, knipsel-archief, fotomateriaal, audiovisueel materiaal e.d.

Brabants Film Archief

CANNet, netwerk voor categoriale archiefbeherende instellingen in Nederland

Churchill Archives Centre, alles over de persoonlijke archieven van Churchill, met foto’s en overzicht van de collectie

DIVA - erfgoedkoepel voor de documentaire informatievoorziening en het archiefwezen

Flevoland boven water: samenwerkingsverband van 12 instellingen, die hun cultuurhistorische bronnen via een database aanbieden. Er kan dwars door de database gezocht worden bij verschillende instellingen op beeldmateriaal, archieven, literatuur, objecten etc.

Frans Walkate archief, voor de geschiedenis van Kampen

Het Humanistisch Archief verzamelt, bewaart en ontsluit archief- en documentatiemateriaal van de humanistische stroming in Nederland vanaf 1850.

Instituut voor politiek en sociaal onderzoek

Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN). Geeft archievenblad en almanak van het Nederlandse archiefwezen uit. Elektronische nieuwsbrief en agenda

Ned. Centrum voor Rechtshistorische Documentatie en Rechtsiconografie / Den Haag
Nederlands recht vanaf de Germaanse tijd tot heden; Nederl. koloniaal recht

Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV). Met agenda, tips voor beginnende genealogen en adressenlijst regionale afdelingen

Nederlands Historisch Data Archief / Amsterdam

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie / Amsterdam.

Rijksarchiefdienst / Den Haag

Vereniging De Topografisch-Historische Atlas, beroepsvereniging voor beheerders van beeldmateriaal. Laatste nieuwsbrief online beschikbaar.

Unesco Archives Portal: links naar archieven wereldwijd