Nieuwste Geschiedenis - Rusland/Sovjet Unie

Chronologie en overzicht van de Russische Geschiedenis (Bucknell U., VS)

Geschiedenis van de Russische monarchie tot aan de Russische revolutie

Geschiedenis van Wit-Rusland; tijdbalken, fragmenten uit boeken over Wit-Rusland, kaarten, on-line tijdschrift en links.

Marx/Engels geschriften

Sociaal-economische geschriften van Karl Marx en Friedrich Engels

Marx/Engels Internet archieven

Overzicht Russische Geschiedenis I (Rusland)

Overzicht Russische Geschiedenis II (Rusland)

Russische Geschiedenis in afbeeldingen

Russiche archieven online; database van foto’s, films, geluidsmateriaal en transcripties van de archieven van de voormalige Sovjet Unie, mv o.a. The Russian State Documentary Film and Photo Archive; Russian State Archive of Scientific and Technical Documents in Moscow (RGANTD); The Russian State Museum of Oriental Art; The Baikal Museum Complex (Lake Baikal); The Hoover Institution's Russian Collection van Stanford University; The Russian Information Agency Novosti. Met online tentoonstellingen over Yuri Gagarin; Soviet propaganda; Osterse kunst; dagboeken en foto’s van de Romanovs; site is in engels, maar archiefmateriaal uiteraard niet.

Wetenschappelijke discussies over Russische geschiedenis (Mississippi State U., VS)

Russische Leiders (1462-1995)

Beyond the pale: online tentoonstelling over de geschiedenis van joden in Rusland, site in engels en russisch. Redelijk uitgebreide info en mooi beeldmateriaal. Helaas geen bibliografie.