Online Musea - 19de eeuwse Geschiedenis - Nederland

Overzicht Nederlandse musea

museumserver alle Nederlandse musea met een website

Op woensdag 23 mei heeft de Museumserver de virtuele tentoonstelling Digitale
Kanalen
geopend; de geschiedenis van de waterhuishouding van Amsterdam. Collecties
van musea als het Rijksmuseum, het Nederlands Filmmuseum en het Nederlands
Scheepvaartmuseum en Gemeentelijke diensten als Waterzuivering en
Ruimtelijke Ordening worden ontsloten en gepresenteerd in een dynamische
virtuele tentoonstellingsomgeving. Een innovatieve database haalt de bestanden
direct op van servers van deelnemende instellingen. Dit materiaal illustreert een
publiekstekst, geschreven door Conny Braam, waarin tien subthemas worden
behandeld. Dit alles maakt de tentoonstelling een pilot project, zeker ook door de
sectoroverschrijdende samenwerking tussen de instellingen.

Handboek Algemene Basisopleiding Tentoonstellen van de Stichting Kijken, met illustraties

Afrika Museum

Amsterdams Historisch Museum / Amsterdam
Geschiedenis van Amsterdam en zijn inwoners: collectie, agenda, nieuws, faciliteiten.

Het Boerderijmuseum te Oldenbroek; historische boerderij

Bonnenfantenmuseum, Maastricht. Limburgs provinciaal museum voor oude en hedendaagse kunst. Kort overzicht vaste collectie en uitgebreid overzicht tijdelijke tentoonstellingen.

Breda's Museum
Cultuurhistorisch museum: tentoonstellingen, geschiedenis van Breda, archeologie

Centraal Museum Utrecht (CMU) is gespecialiseerd in oude en moderne beeldende kunst, mode, stadsgeschiedenis en oude en moderne interieurvormgeving en design.

Culinair Historisch Museum en Kookschool De Vleer, Appelscha

Dordrechts Museum. Kunstcollectie van 17e tot de 20ste eeuw, voornamelijk Nederlandse kunstenaars

Frans Halsmuseum, Museum van de Gouden Eeuw. Collectie bestaat uit 17e eeuwse portretten, landschappen, genrestukken, schuttersstukken. Daarnaast moderne kunst, meubels, haarlems zilver, aardewerk en poppenhuis

Fries Scheepvaart Museum. Sneker Oudheidkamer. Collectie over de Friese scheepvaart van de 17de tot de 20ste eeuw. Ook stijlkamers.

Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD). Verzamelt literairhistorisch materiaal over de nieuwfriese schrijvers, , die sinds ±1800 hebben gepubliceerd. Collectie bestaat uit brieven, handschriften, foto's, documenten, boeken, knipsels en realia

Gemeentemuseum Elburg

Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau / Den Haag

Gevangenismuseum Veenhuizen

Groninger Museum. Collectie op het gebied van archeologie en geschiedenis van Groningen. Daarnnaast kunst en kunstnijverheid. Selectie te zien op website.

Haags Gemeentemuseum. Collectie van moderne kunst, kunstnijverheid, mode en muziek.

Historisch Museum Arnhem. archeologische collectie, poppenhuis van Lizzy Ansingh, beeldende kunst en een kunstnijverheidscollectie van voor 1900 met o.a. Gelders (gilde)zilver, drinkglazen, Oosters porselein en Delfts en Arnhems aardewerk. Site met geluid.

Historisch Museum Oald Hengel, Hengelo. Gevestigd in winkelwoonhuis uit 19e eeuw, met bewaard interieur. Daarnaast schilderijen en prenten, textilia, archeologische vondsten, bouwfragmenten, oorlogshistorie en gedenkstenen, alles met betrekking op de geschiedenis van Hengelo.

Historische verenigingen en musea rond de Veluwe

Imaginary Museums Project van Tjebbe van Tijen

Industrion – museum van de industriële wereld

Kasteel Haarzuilens

Koninklijke Militaire Academie

Legermuseum

Letterkundig Museum, Den Haag

Limburgs Museum. Historische en kunst-collectie met de nadruk op Limburg. Reeks artikelen over objecten uit het museum op de site. Ook multimediaal spel voor kinderen, "wie vermoordde Hermken Dirckx?’

Marinemuseum Den Helder

Maritiem Buitenmuseum Leuvehaven te Rotterdam. Beschrijving van collectie met foto’s en agenda.

Maritiem Museum Rotterdam

Moluks Historisch Museum

Museon. Populair-wetenschappelijk museum in Den Haag. Op de site enkele virtuele tentoonstellingen, o.a. over het menselijk lichaam en fossielen

Museum Boerhaave / Leiden
Rijksmuseum voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen en van de geneeskunde: 30 hoogtepunten uit de collectie, activiteitenagenda, o.a. voor jeugd en scholen, tentoonstellingen, bibliotheek en documentatiecentrum en restauratie-atelier.

Museum Boymans van Beuningen te Rotterdam. Collectie oude en moderne kunst, kunstnijverheid en prenten. Deel van de collectie is on-line opzoekbaar op kunstenaar of genre.

Museum Catharijneconvent / Utrecht
Geschiedenis van het Christendom in Nederland, middeleeuwen, beelden, schilderijen.

Museum Flehite. Collectie over geschiedenis van Amersfoort; architectuur, gebruiksvoorwerpen en kunst. Kleine selectie op site te zien.

Museum Jacobs van den Hof; beeldhouwkunst in de eerste helft van de twintigste eeuw

Museum Kempenland. Streekgeschiedenis regio Eindhoven; kunst, gebruiksvoorwerpen en archeologische vondsten

Museum Kinderwereld te Roden. Speelgoed vanaf 17e eeuw.

Museum der Koninklijke Marechaussee

Museum De Koperen Knop, Hardinxveld-Giessendam. 17e eeuwse boerderij, deels authentiek ingericht. Verder streekgeschiedenis Alblasserwaard.

Museum Oorlog en Vrede

Museum van Speelklok tot Pierement

Museum van de Vaderlandse Geschiedenis / Nijmegen
Virtueel museum met honderden voorwerpen die betrekking hebben op de geschiedenis van Nederland, Belgie en Luxemburg

Museum Het Valkhof / Nijmegen
Romeinse archeologie/Moderne kunst, ook lokaal historisch.

Museum de Vier Quartieren te Oirschot, collectie op gebied van Brabantse boeren- en volksleven.

Museum Warkums Erfskip

Museum Willem van Haren/Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum te Heerenveen

Nationaal Fietsmuseum Velorama

Nationaal Luchtvaartmuseum Aviodome op Schiphol. Op de site een beknopte geschiedenis van de luchtvaart en een overzicht van de vliegtuigen in de collectie

Nationaal Rijtuigmuseum
op landgoed Nienoord in Leek. Met kindersite over paarden.

Nationaal Smalspoormuseum

Nationaal Tinnen Figuren Museum (NTFM) te Ommen.

Nationaal Vakbondsmuseum (NVM) te Amsterdam. Geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging, gepresenteerd in de burcht van Berlage, het voormalige gebouw van de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond

Naturalis Nationaal Natuurhistorisch Museum. Op de site voorbeelden van de collectie en korte omschrijving onderzoeksprojecten

Nederlands Architectuurinstituut (NAi). Bibliotheek, archief, exposities over bouwkunde. Op de site o.a. virtuele tours, quiz en driedimensionale foto’s

Nieuw-Land poldermuseum in Flevoland

Nederlands Drogisterij Museum

Nederlands Scheepvaartmuseum

Nederlands Spoorwegmuseum

Nederlands Textielmuseum

Nederlandse Museumvereniging, behartigt belangen museumveld. Agenda, links, overzicht projecten.

Noordbrabants Museum. Collectie oude en moderne kunst. Ook historische collectie over Den Bosch.

Het Oude Raadhuis, Urks cultuur-historisch museum

Overzicht Nederlandse militaire, oorlogs-, verzets- en bevrijdingsmusea

Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet

Stadmuseum Woerden

Stedelijk Museum Alkmaar. Tentoonstellingsteksten op de site

Stedelijk Museum De Lakenhal. museum van een typisch Hollandse stadscultuur vanaf de 16de eeuw tot heden. collecties (Leids) zilver, gegraveerd glas, tin en tegels; Hollandse schilders en landschapsschilderkunst. 75 topstukken te zien op site. Drie virtuele tentoonstellingen: Hollandschap, Drieluiken en Floris Verster.

Stedelijk Museum Zwolle. Cultuurhistorische collectie en kunst

Stichting Aldfaers Erf. Vier dorpen-Exmorra, Allingawier, Ferwoude en Piaam- vormen een unieke museumroute. 25 Kilometer cultuurhistorie in de vorm van oorspronkelijk ingerichte historische panden, ambachten, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen.

Stichting Collectie Militaire Traditie/Museum 't Schilderhuis te Driebergen, biedt inzicht in de geschiedenis en tradities van Nederlandse strijdkrachten.

Stichting Nederlands Kansspelmuseum te Den Haag. Over de geschiedenis van loterijen in Nederland

Techniek museum Delft

Zeeuws Maritiem Museum te Vlissingen. Groot aantal afbeeldingen uit de collectie zonder bijschrift te zien op site

Teylers Museum

Veenkoloniaal museum

Westland Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie te Honselersdijk. O.a. verschillende tuinbouwteelten, typen kassen en het veilingsysteem. Ook historische tuin.

Universiteitsmuseum Groningen

Zuiderzeemuseum