19de eeuwse Geschiedenis Online bronnen

Historische uittreksels, engelstalige bibliografische database

Archieven Reveil-beweging, m.n. handschriften

De boedelbank van het Meertens Instituut is een databank waarin de gegevens uit ongeveer 3.000 inboedelbeschrijvingen zijn opgenomen. De beschrijvingen zijn afkomstig uit tien kleine plaatsen in Nederland, en dateren uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. De boedelbank biedt waardevol bronnenmateriaal voor wetenschappers op het gebied van geschiedenis en etnologie, en is interessant voor heemkundigen, genealogen en iedereen die geïnteresseerd is in de wooncultuur van weleer. Er zijn boedelinventarissen bewaard gebleven van mensen uit alle lagen van de bevolking. In de boedelbank komen de meest uiteenlopende goederen voor, van oorijzers en Spaanse stoelen tot muizenvallen. Men kan zoeken op voorwerpen, plaatsnamen, beroepen en persoonsnamen.

Bronnenontsluiting voor de 19de en 20ste eeuw; teksten van een
symposium van het Inst. Ned. Gesch. uit 1995

Dagboeken van Dirk van Hogendorp en Jacob van Lennep

Digitale bronbewerkingen in Nederland en Belgie, overzicht

Digitising history; a guide to creating digital resources from historical documents

Historische Steekproef Nederlandse bevolking / Amsterdam
De HSN is een representatieve steekproef van personen die tussen 1811 en 1922 in Nederland zijn geboren. Ze biedt een unieke mogelijkheid om historische en demografische ontwikkelingen in de Nederlandse geschiedenis te onderzoeken.

Historische teksten van 1500 tot heden. Nederlanse vertalingen van uiteenlopend bronnenmateriaal, bedoeld voor gebruik in geschiedenisonderwijs

Immigranten in Nederland 1860-1960 / Amsterdam
Determinanten van het vestigingsproces van immigranten en hun nakomelingen in Nederland tussen 1860 en 1960.

Links naar gedigitaliseerde teksten van economen en sociale wetenschappers van historisch belang. Zeer uitgebreid, met links naar werken van bijv. Bacon, Descartes, Darwin, Ruskin, Spinoza etc. etc.

Ferner theu ich euch zu wissen; database van de brieven die de Duitse immigrant Johan Heinrich zur Oeveste schreef naar zijn familie in Duitsland vanuit Baltimore in de periode 1834-1876. De brieven zijn geannoteerd.

Nietzsche, on the use and abuse of history for life, 1873
Engelse vertaling van een essay van Nietzsche.

Martha Ballard’s Diary Online; elektronische uitgave van het dagboek van een vroedvrouw uiMaine (VS) tussen 1785 en 1812. het originele handschrift is in zijn geheel ingescand, maar er is ook een getranscribeerde tekst beschikbaar. Er kan gezocht worden op trefwoord en datum.


De Nederlandse Grondwet

Reizen eind 19e eeuw; fotodatabase