Economisch Sociale Geschiedenis

Bibliotheek Amsterdams Historisch Museum / Amsterdam
Literatuur over de geschiedenis van Amsterdam

Bibliotheek Nederlands Openluchtmuseum
bibliotheek op het gebied van van het alledaagse leven in Nederland.

Adherents.com. Grote hoeveelheid statistische informatie over religieuze groeperingen overal ter wereld, extra aandacht voor groeperingen in de VS. Met bronvermelding en links

genealogie-westbrabant.nl is een startpunt voor historisch onderzoek in West-Brabant en Noord-Antwerpen

Gewina.Genootschap voor de Geschiedenis van de Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek

Heemkundekring Weerderheem

Joods Historisch Museum

Links naar gedigitaliseerde teksten van economen en sociale wetenschappers van historisch belang. Zeer uitgebreid, met links naar werken van bijv. Bacon, Descartes, Darwin, Ruskin, Spinoza etc. etc.

Oorlog. Linkbibliotheek m.b.t. de geschiedenis van oorlog door de eeuwen heen. Van Troje tot Desert Storm

Pirates! Informatie over piraterij vanaf de klassieke oudheid tot nu. Algemene geschiedenis, biografieën van beroemde piraten, scheepstypen etc.

Portal maritiem museum te Greenwich naar maritieme websites

Posthumus Instituut; alle informatie van de Nationale rekeningen 1800-1913

Posthumus Instituut / Nijmegen
postdoctoraal instituut in de economische en sociale geschiedenis

Power, knowledge and society in the city. Conferentie Edinburgh 2002. Groot aantal papers over stadsgeschiedenis; over stedenbouw en architectuur, maar ook cultuur, politieke macht van steden etc.

Nationaal museum voor de geschiedenis van de Rookcultuur

Nederlandse vereniging voor Zeegeschiedenis

Nederlandse Volkscultuur (Meertens Instituut)

Vlaamse Volkscultuur (VCV)

The Wellcome Library; bibliotheek voor medische geschiedenis. Uitgebreide on-line catalogus, ook voor digitale publicaties en afbeeldingen

Economische Geschiedenis

Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis

Database Leidse industrieen tussen 1850 en 1880

Federatie Industrieel Erfgoed Nederland

A history of the growth of the steam-engine, door R. Thurston, 1878

De industriele revolutie

The Industrial Revolution and the Railway system; grote hoeveelheid informatie over de ontwikkeling van de spoorwegen in Engeland en Wales. Met on-line bronnen, waaronder meningen van Victorianen en krantenartikelen. Daarnaast kaarten, recent onderzoek en links.

Industrion – museum van de industriële wereld

Labour and Business History sectie van de WWW Virtual Library, wordt onderhouden door IISG en NEHA. Bevat meer dan 1,700 links naar organisaties, archieven, bibliotheken, onderzoeksinstituten, musea en bronnen op het gebied van sociale en economische geschiedenis, en dan met name vakbonds- en bedrijfsgeschiedenis. Er kan gebladerd worden per categorie of alfabetisch, maar er is ook een zoekmachine

Het Leidse belastingkohier is weergegeven en bewerkt

Nederlandsch Economisch-Historisch Archief

Projectbureau Industrieel Erfgoed

Statistieken van Schotland, on-line bronnen over bevolking, industrie en transport in Schotland n.a.v. onderzoek in 1791-1799 en 1845

Stoommachines

Universiteitsbibliotheek TU/E

UvA faculteit Economie en Econometrie

Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland

Whole cloth: discovery science and technology through american history. Lesmateriaal over de geschiedenis van de Amerikaanse textielindustrie.

History of dyes from 2600 BC to the 20th century. Tijdbalk met de geschiedenis van het verven van textiel door Susan C. Druding

Vrouwengeschiedenis

Centrum voor vrouwenstudies

Het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV)

Lesbisch Archief Amsterdam

Reisbrieven van Aletta Jacobs, door Mineke Bosch

Vereniging voor Vrouwengeschiedenis

Viva, bibliografie van vrouwengeschiedenis

Women’s History Resources

Elizabeth Blackwell, America's First Woman M.D. online van the National Library of Medicine. De site biedt een vrij korte omschrijving van het werk en de oplieidng van Elizabeth Blackwell, de eerste vrouw die afstudeerde als arts in de Verenigde Staten in 1849. Het verhaal wordt geillustreerd met primair bronnenmateriaal, dat is gedigitaliseerd en ook in getranscribeerde vorm wordt aangeboden.

Women and politics in South-Australia. Over de vrouwenbeweging in Australie in de negentiende eeuw; stemrecht, vrouwen in het parlement, arbeidsomstandigheden etc. Met bronnen en beeldmateriaal

Women, enterprise and society. Gids voor de bedrijfshistorische collecties van de Baker Library, Harvard. De gids is onderverdeeld in verschillende soorten vrouwenarbeid. De collectie is helaas niet gedigitaliseerd. Wel is een uitgebreide bibliografie opgenomen en enkele afbeeldingen

Sociale Geschiedenis

Dataschurk: Criminele procesdossiers van de Bossche Schepenbank (ca. 1550-1800) met duizenden namen van verdachten, getuigen en slachtoffers. Dataschurk verschaft ook inzicht in het leven aan de zelfkant van de vroegmoderne samenleving. 37 zoekvelden geven antwoord op beroepen van verdachten, recidive, misdrijven, beroepen, plaats van herkomst en verblijfplaats enz. enz. (met dank aan Aart Vos)

Geschiedenis van de Nederlandse eetcultuur

Faculteit wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen

From colony to country. A readers guide to Canadian military history. Canadese militaire geschiedenis; chronologisch overzicht, uniformen, strijdliederen, rol van vrouwen in het leger. Uitgebreide bibliografie en linkbibliotheek. Ook biografisch materiaal

Georganiseerde misdaad in Nederland

Geschiedenis van de Nederlandse arbeidsmarkt in de twintigste eeuw

International institute of social history

Institute of Social Studies

Instituut voor Maritieme Historie

Instituut voor politiek en sociaal onderzoek

Leescultuur in de 19de eeuw, (Historische Informatiekunde)

Leidse netwerken van 1900 in kaart gebracht met behulp van belastingkohieren, adresboeken en kiezerslijsten

Martha Ballard’s Diary Online; elektronische uitgave van het dagboek van een vroedvrouw uit Maine (VS) tussen 1785 en 1812. het originele handschrift is in zijn geheel ingescand, maar er is ook een getranscribeerde tekst beschikbaar. Er kan gezocht worden op trefwoord en datum.

Sociaal-economische geschriften van Karl Marx en Friedrich Engels

Immigration History Research Centre, verzamelt archieven van en over immigranten in Amerika. Met een database van titels in de collectie, waarin op verschillende manieren gezocht kan worden.

Migratie: altijd en overal. Met behulp va deze site kunnen studenten van lerarenopleidingen geschiedenis (en andere vakken) zelfstandig een onderzoek doen met ICT. Uitgebreide database met zoekfunctie, waarin data en illustraties m.b.t. immigratie wereldwijd kunnen worden opgezocht.

Museum Jannink

Nationaal Vakbondsmuseum

Nederlands Openluchtmuseum

Nederlands Textielmuseum

Nieuwmarktbuurt te Amsterdam. Onderzoeksresultaten van studenten van de Hogeschool Holland, o.a. Chinese bewoners, bevolkingssamenstelling

Nieuwsbrief van het Instituut voor Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Utrecht

Overzicht heem- en oudheidkundige verenigingen in Nederland.

Siswo - Instituut voor maatschappijwetenschappen

Sociaal Historisch Centrum voor Limburg

Statistiek voor Historici / Leiden
Geschiedenis, statistiek, online cursus.

Steinmetzarchief

Strijd tegen het water

Tijdschrift voor sociale geschiedenis

Veenkoloniaal museum

Informatie over Volkstellingen

volkstellingen te Weesp, 1807 & 1849

Website maatschappijwetenschappen met links

Werkgroep elites; landelijk platform voor elite-onderzoek

Industriele revolutie

Child labour in the 19the century. Educatieve site over kinderarbeid in 19e eeuws Groot Brittannie. Thema’s o.a. het leven in de fabriek, fabriekshervormers, aanhangers van kinderarbeid, fabrieksarbeiders, Factory Acts. Met statistisch materiaal, llinks, bibliografie, bronnenmateriaal en opdrachten voor scholieren

Immigrants and exiles. Educatieve site van de BBC bestemd voor scholieren, waarin een beeld wordt geschetst van het leven van Schotse en Ierse immigranten, die werkten in de Engelse textielindustrie. Met dagboekfragmenten, pamfletten, afbeeldingen, kranten, liederen en bibliografie

Plattegrond waarop de Londense armoede in 1899 kaart is gebracht, n.a.v. het onderzoek door Charles Booth, site ontwikkeld door University of Michigan

Onderzoek naar de armoede in Londen door Charles Booth, veel informatie over Booth, zijn onderzoek en Londen. Delen van Booths notities zijn on-line te raadplegen.

on-line bronnen over het leven van jonge fabrieksarbeiders in Engeland in de 19e eeuw

John Snow (1813-1858) een geneeskundige met revolutionaire ideeen over het bestrijden van cholera. Heeft geijverd voor verbetering van riolering, waterleiding e.d. Met complete werken van Snow on-line en veel info over o.a. de Londonse publieke waterwerken

Images of the black victorians: kort essay met bibliografie over de geschiedenis van kleurlingen in Groot Brittannie in de 19e eeuw

The workhouse: geschiedenis van de armenhuizen in Groot Brittannie en Ierland. Met foto’s, tijdbalken, tabellen, bibliografie en links.

slavernij

Chronologie van de (Amerikaanse) slavernijgeschiedenis. In drie delen 1619-1789, 1790-1829 en 1830-eind.

Geschiedenis van de slavernij in Afrikaans perspectief. Opgedeeld via onderwerp, tijdlijnen, grote hoeveelheid gerelateerde links.

Studies naar de geschiedenis van slavernij, abolitionisme en emancipatie van slaven. Met linkspagina naar relevante websites.

Online documenten betreffende slavernij in Noord-Amerika.Human Rights library van Minnesota University. Redelijk contemporain.

Site met originele documenten betreffende slavernij in de VS. Veel 19e eeuw. Duke University Library.