19de eeuwse Geschiedenis - Archieven online

Archiefnet - Links naar binnen- en buitenlandse archieven

Adressen van instellingen op het gebied van archeologie

Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Psychologie / Groningen
Geschiedenis van de Nederlandse Psychologie (persoonlijke archieven, knipsel-archief, fotomateriaal, audiovisueel materiaal e.d.

A2A: Access to archives project van engelse Public Record Office. Online inventarissen van nationale, regionale en lokale archieven van Engeland. Naast de database bevat de website veel info over typen archieven, gebruikte methodes, nieuws en links

Churchill Archives Centre, alles over de persoonlijke archieven van Churchill, met foto’s en overzicht van de collectie

Frans Walkate archief, voor de geschiedenis van Kampen

Instituut voor politiek en sociaal onderzoek

Ned. Centrum voor Rechtshistorische Documentatie en Rechtsiconografie / Den Haag
Nederlands recht vanaf de Germaanse tijd tot heden; Nederl. koloniaal recht

Nederlands Historisch Data Archief / Amsterdam

Rijksarchiefdienst / Den Haag

Unesco Archives Portal: links naar archieven wereldwijd